Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń Rekord SI

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Rekord SI sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biała).

Kontakt w sprawach związanych z danymi osobowymi: .

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) w związku z potrzebą zapewnienia właściwej organizacji szkoleń, potwierdzenia udziału w szkoleniu, rozliczenia kosztów szkoleń oraz ewaluacji szkoleń.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania przepisami prawa.

Informacja o imieniu uczestnika oraz firmie, która zgłasza uczestnika na szkolenie, jest prezentowana na liście uczestników szkolenia publikowanej w systemie rejestracji szkoleń pod adresem https://szkolenia.rekord.com.pl/.

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane przez okres archiwizowania przebiegu spraw związanych z organizacją szkoleń, nie dłużej niż do momentu pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane zawarte na liście uczestników w internetowym systemie rejestracji szkoleń usuwane są niezwłocznie po zakończeniu realizacji szkolenia.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo żądania od Administratora:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Ponadto mają Państwo prawo wniesienia w dowolnym czasie sprzeciwu do Rekord SI wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych identyfikacyjnych (imienia i nazwiska oraz instytucji finansującej szkolenie) jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu.