Rekrutacja na praktyki trwała do 15 maja 2021r.

Wyślij formularz

Twoje dane

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Twoje wykształcenie

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych - Rekord SI Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Kasprowicza 5, dla celów rekrutacji moich danych osobowych podanych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych. Jednocześnie oświadczam, że wszelkie dane osobowe podałem/am dobrowolnie. Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i możliwość ich poprawiania, a także - prawo odwołania zgody w każdym czasie. Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Rekord SI sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000117960, NIP 5470171440; Pytania związane z danymi osobowymi, prosimy kierować pod adres: ; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wysłania nam prośby o usunięcie z listy subskrypcyjnej; Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody, a także do przenoszenia danych; Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; Podanie danych osobowych jest dobrowolne;

 1. Praktyki skierowane są do studentów kierunku informatyka
 2. Mogą to być praktyki obowiązkowe, ale mieliśmy co roku również wiele osób, które praktyki realizowały z własnej inicjatywy
 3. Ze względu na sytuację praktyki będą realizowane w formule zdalnej. W trakcie współpracy będziemy korzystali z platformy Zoom, abyśmy mieli ze sobą jak najlepszy kontakt
 4. Co roku otrzymujemy wielokrotnie więcej zgłoszeń niż mamy wolnych miejsc. W związku z tym będzie obowiązywała lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa
 5. W czerwcu, po zakwalifikowaniu wybranych osób, będziemy wspólnie zajmowali się sprawami formalnymi (umowami i dokumentami potrzebnymi do realizacji praktyk)
 6. Praktyki będą trwały miesiąc - w lipcu lub w sierpniu – w zależności od Twoich preferencji określonych w formularzu zgłoszeniowym
 7. Tak jak zapowiadaliśmy, w ramach praktyk będą realizowane projekty zespołowe. Przygotujemy dla Was propozycje projektów i będziemy wspólnie decydowali, które z nich będą realizowane i w jakich zespołach

Kilka projektów, które studenci realizowali w roku 2020 podczas praktyk:

 • Program do importu danych - Michał, Mikołaj, Szymon, Konrad, Łukasz, Mateusz
 • Narzędzie do walidacji plików (XML Validator) - Magda i Konrad, Justyna i Dominik
 • Opracowanie usługi do generowania raportów - Justyna, Jonatan, Marcin, Szymon
 • Aplikacja - zachowanie integralności repozytorium zapytań SQL - Michał i Adam
 • Worktime Tracking - Jurek, Karol, Józek, Jakub

W każdym roku pomysły na projekty są inne. Propozycje są zgłaszane przez naszych programistów z Pionu Rozwoju Oprogramowania.

1. Czy jeśli brakuje mi znajomości technologii lub frameworków, to na ile jest możliwość przygotowania się do realizacji projektu?

Jak najbardziej, możliwe będzie przygotowanie się od razu po wyborze projektów.
Choć już teraz można powiedzieć, że z pewnością przydatna będzie znajomość: GIT, .NET/.NET Core, C#, REST API, Angular, TypeScript, Javascript, HTML5, CSS.

2. Czy mam szansę na przyjęcie jeśli jestem studentem 1. roku?

Najczęściej na praktyki przyjmowani są studenci ostatnich semestrów, co wynika zazwyczaj z większego doświadczenia i poziomu wiedzy.
Nie jest jednak wykluczona możliwość realizacji praktyki osób, które jeszcze nie kończą studiów. Doceniamy to, jeśli ktoś już na tym etapie chce się rozwijać. ?
Staramy się analizować sytuację całościowo – biorąc pod uwagę zarówno chęci rozwoju, jak i fakt, że osoby z ostatnich semestrów są zobligowane do realizacji praktyki ze względu na warunki studiów.
W tym roku jest to szczególnie istotne ponieważ wiemy, że ze względu na sytuację epidemiologiczną i ekonomiczną wielu firm IT, znaczna część z nich całkowicie zrezygnowała ze wsparcia studentów w realizacji praktyk.

3. Obawiam się "wrzucenia na głęboką wodę" przez co mogę nie być w stanie poradzić sobie z zadanymi obowiązkami.

Bądźcie o to spokojni. Właśnie dlatego do programu praktyk studenckich kwalifikujemy tylko część kandydatów, abyśmy mogli Was odpowiednio wspierać.
Oczywiście bardzo ważna jest samodzielność zespołu w realizacji projektów. Natomiast każdy zespół będzie miał swojego opiekuna technicznego (lub opiekunów technicznych), który będzie pełnił rolę mentora.
Oprócz tego będziemy Was wspierać pod kątem stosowania elementów metodyk zwinnych w zarządzaniu projektem. Będziemy organizowali planowania, daily czy przeglądy sprintów, aby rozmawiać o postępach w projekcie.
Do Waszej dyspozycji będzie: mentor IT, koordynator programu praktyk i Agile Coach.

4. Czy jest możliwość przeprowadzenia praktyk w formie stacjonarnej, czy na 100% będą realizowane zdalnie?
/Czy istnieje możliwość, że praktyki będą przeprowadzane stacjonarnie? Myślę, że dużo więcej mógłbym wynieść z praktyk, będąc fizycznie na miejscu.

Z przyjemnością zaprosilibyśmy Was do naszego Centrum Badawczo-Rozwojowego, abyście lepiej poczuli klimat pracy i mogli nas lepiej poznać.
Również jesteśmy przekonani, że zdecydowanie łatwiej i przyjemniej współpracowałoby się nam w formule stacjonarnej. Jednakże na chwilę obecną ze względu na bezpieczeństwo nas wszystkich podtrzymujemy opcję realizacji praktyk w formule zdalnej. Jako praktykanci stajecie się częścią firmy, a na chwilę obecną podstawową i rekomendowaną przez zarząd firmy jest formuła pracy zdalnej.

5. Czy po praktykach jest możliwość kontynuacji współpracy?

Tak, dla wybranych praktykantów jest możliwość rozpoczęcia współpracy w ramach programu płatnych staży. Osoby, które wyróżniają się nie tylko poziomem umiejętności technicznych, ale także umiejętnościami pracy w zespole, mogą być zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne do programu stażowego.