Rekrutacja na praktyki trwa do 15 maja 2021r.

Wyślij formularz

Twoje dane

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Twoje wykształcenie

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych - Rekord SI Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Kasprowicza 5, dla celów rekrutacji moich danych osobowych podanych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych. Jednocześnie oświadczam, że wszelkie dane osobowe podałem/am dobrowolnie. Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i możliwość ich poprawiania, a także - prawo odwołania zgody w każdym czasie. Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Rekord SI sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000117960, NIP 5470171440; Pytania związane z danymi osobowymi, prosimy kierować pod adres: ; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wysłania nam prośby o usunięcie z listy subskrypcyjnej; Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody, a także do przenoszenia danych; Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; Podanie danych osobowych jest dobrowolne;