wdrożenie w gminie kęty

Systematyczna rozbudowa infrastruktury w Urzędzie Gminy w Kętach doprowadziła do urzeczywistnienia koncepcji elektronicznego urzędu. Dzisiaj z dobrodziejstw rozwiązania korzystają nie tylko urzędnicy, ale przede wszystkim mieszkańcy regionu.

korzyści eurzędu

Dzięki wdrożeniu nowych rozwiązań informatycznych, sfinansowanych w większości ze środków unijnych, Kęty stały się jednym z najlepiej zinformatyzowanych urzędów.

Informatyzacja urzędu

Po uruchomieniu platformy eUrząd klienci, bez konieczności pojawiania się w urzędzie, mogą zapoznać się z statusem realizacji zainicjowanych spraw, sprawdzić stan swoich zobowiązań oraz zapłacić za nie przez Internet. eUrząd, za pośrednictwem platformy ePUAP, udostępnia liczne formularze elektroniczne, które pozwalają zrealizować daną sprawę w pełni elektronicznie (np. złożyć deklarację dotyczącą wywozu odpadów). Dodatkowo, w jednostkach oświatowych udało się wprowadzić elektroniczny system zgłoszeń do przedszkoli i zerówek, a rodzice mogą śledzić postępy w nauce swoich pociech dzięki dziennikom elektronicznym.

Wprowadzenie internetowych mechanizmów komunikacji z klientami było możliwe dzięki pełnej integracji i kompleksowej informatyzacji wszystkich głównych obszarów organizacji urzędu, takich jak:

  • budżet
  • finanse
  • podatki
  • opłaty
  • zasoby ludzkie

Wdrożenie nowych systemów spowodowało, że Urząd jest dostępny dla mieszkańców 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a obsługa interesantów realizowana jest na bieżąco. Uzyskanie informacji, złożenie wniosku, monitorowanie sprawy – to wszystko odbywa się zdalnie i jest w pełni zgodnie z procedurami bezpieczeństwa informacji.

Ważną zmianę w funkcjonowaniu urzędu przyniosło wdrożenie systemu zarządzania dokumentami (edokument), który jest zintegrowany z dziedzinowymi modułami odpowiedzialnymi za obsługę podatków i opłat z tytułu wywozu odpadów. Wspomniane systemy dziedzinowe generują znaczną część dokumentów, które są tworzone przez urząd. Wyszukiwanie czy przeglądanie dokumentacji związanej z procedowaniem spraw „dochodowych” jest teraz nieporównywalnie skuteczniejsze i bardziej przejrzyste. Oznacza to również sprawniejszą i tańszą organizację, a dla interesantów – szybszą obsługę.

Pracownicy Urzędu Gminy korzystają również z modułów analitycznych. Są one przeznaczone głównie dla kadry zarządzającej - burmistrzów, skarbników sekretarzy i innych osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie urzędu. Za pośrednictwem jednej aplikacji można uzyskać - w zależności od potrzeb - dostęp do różnych danych. Mogą to być dane dotyczące historii realizacji zadania, wykonania budżetu, dochodów urzędu lub informacje kadrowe. Narzędzie pozwala analizować w czasie rzeczywistym stan finansów oraz realizacji spraw całego miasta, a poddane integracji i analizie dane, pochodzące z dziesiątek systemów dziedzinowych, informują i ostrzegają o potencjalnych zagrożeniach, również w formie e-mailowej i SMS-owej.

W Kętach powstał również publiczny Geoportal umożliwiający zapoznanie się z zasobem geodezyjno-kartograficznym będącym w posiadaniu Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a więc m.in. z planem zagospodarowania przestrzennego, działkami, użytkami czy uzbrojeniem terenu. Istnieje też możliwość przeglądania zgłoszonych prac geodezyjnych oraz składania zapytań komorniczych.

portal eurząd gmina kęty
I choć tyle już zrobiono, nieustannie tworzone są nowe przepisy, a w ich wyniku powstają kolejne ciekawe pomysły, które mogą zostać zrealizowane za pośrednictwem elektronicznych usług publicznych. Szansa na to pojawi się już niebawem, kiedy ruszą kolejne nabory projektów współfinansowanych z funduszy unijnych.

Rozwiązania informatyczne w Gminie Kęty

Ratusz24

Firma Rekord SI stworzyła kompleksowe narzędzie dotyczące elektronicznych usług dla mieszkańca. Ze strony tej dowiemy się co to jest eUrząd oraz w jaki sposób z niego korzystać. Informacje zawarte na tej stornie dedykowane są dla użytkownika systemu eurząd firmy Rekord. Zobacz w jak prosty sposób możesz załatwić urzędowe sprawy nie wychodząc z domu. http://www.ratusz24.pl/