18 października 2022 r. podpisana została umowa pomiędzy Rekordem SI a Urzędem Miejskim w Makowie Podhalańskim. Spotkanie Prezesa Janusza Szymury i Burmistrza Pawła Sali, które otwarło realizację projektu, odbyło się 28 października 2022 r. Kierownikiem projektu ze strony urzędu jest Andrzej Strączek, a ze strony Rekordu SI Wioletta Kasprzyk.

Maków Podhalański to gmina miejsko-wiejska w skład której wchodzi miasto Maków Podhalański oraz 6 wsi: Białka, Grzechynia, Juszczyn, Kojszówka, Wieprzec i Żarnówka. Gmina należy do powiatu suskiego i województwa małopolskiego. Położona jest w Beskidzie Makowskim i Beskidzie Żywieckim w dorzeczu rzeki Skawy.

Głównym celem projektu „e-Urząd w Makowie Podhalańskim” jest wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli, jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych świadczonych online. W ramach projektu wdrożone zostaną następujące rozwiązania:

 • aplikacje finansowo-budżetowe
 • portal finansowo-budżetowy
 • systemy kadrowo-płacowe
 • system eDokument
 • formularze elektroniczne
 • Rejestry
 • system analityczny Lider2
 • e-urząd
 • System Powiadamiania Klienta
 • Portal Pracowniczy
 • obsługa podatków i opłat lokalnych
 • repozytorium dokumentów

- Rozpoczęliśmy rewolucyjną zmianę. Mieszkańcy Gminy Maków Podhalański zyskają dostęp do nowych usług, będą mogli składać elektroniczne wnioski, śledzić etapy procedowania, opłacać podatki i inne zobowiązania na indywidualne konta, korzystać z automatycznych powiadomień, wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wielu innych usprawnień. Zyskają też urzędnicy, dla których przygotowane są narzędzia do obsługi wszelkich aspektów administracji od budżetu po programy kadrowe. Zanim jednak będziemy gotowi w pełni wykorzystywać potencjał zmian, musimy przejść proces wdrażania. Dotychczasowe rozwiązania zastąpić nowymi, ufam, że znacznie lepszymi. To wymaga czasu i zaangażowania wszystkich zainteresowanych. Rekord SI ma w tym zakresie ogromne doświadczenie, a z naszej strony jest determinacja, co powinno zwiastować sukces. Z optymizmem zakładam, że w połowie przyszłego roku wszystkie rozwiązania informatyczne będą w pełni funkcjonalne. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim docenią zmianę jakości pracy, a prawdziwymi beneficjentami przebudowy systemów będą nasi Mieszkańcy – mówi Paweł Sala, burmistrz Makowa Podhalańskiego.

- Cieszę się, że rozpoczynamy współpracę z Makowem Podhalańskim. Klienci Rekordu SI rekrutują się spośród wielu gmin województwa małopolskiego, w których przez lata wdrażaliśmy nasze systemy informatyczne. W mojej rozmowie z Panem Burmistrzem nie omieszkałem wspomnieć, że jeszcze ponad 20 lat temu dzisiejszy powiat suski był częścią województwa bielskiego. Jak zauważył Pan Paweł Sala, dla osób z tego rejonu Bielsko-Biała nadal jest celem wielu podróży związanych z zakupami, edukacją, kulturą czy innymi usługami. Pomimo, że obecnie znajdujemy się w dwóch różnych województwach, to wzajemne powiązania gospodarcze nadal się rozwijają. Tym bardziej z satysfakcją podchodzę do inicjacji projektu w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim – mówi Prezes Janusz Szymura.