Portal Pracowniczy

Portal pracowniczy to panel informacyjny, służący pracownikom i przełożonym, obrazujący dane wygenerowane przez program kadrowo - płacowy. Program napisany jest w technologii trójwarstwowej, z interfejsem w przeglądarce internetowej. Dostęp do systemu uwarunkowany jest miejscem pracownika w strukturze organizacyjnej jednostki.

Dzięki programowi, pracownicy uzyskują dostęp do swoich danych kadrowo – płacowych (np. kalendarza absencji, paska wynagrodzenia, wykazu świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych). Mają możliwość składania kart urlopowych oraz wniosków o różnego rodzaju zaświadczenia.

Panel dla kierownictwa rozbudowany jest o wgląd w dyscyplinę pracy pracowników, a więc: karty urlopowe podwładnych, alerty (pracownicy spóźnieni, nieobecności nieusprawiedliwione, godziny nadpracowane, niedopracowane), ocenę i dane podwładnych oraz zestawienia informacyjne na ich temat (obowiązki, stawka i pochodne, umowy, urlopy, wejścia, wyjścia, uprawnienia, szkolenia).

Operatorzy mogą korzystać z funkcji eksportowania pewnych informacji bezpośrednio do systemu kadrowo – płacowego. Do ich dyspozycji jest również bogaty pakiet zestawień kontrolnych i ewidencyjnych niezbędnych do zobrazowania różnych zagadnień (np. struktury zarządzania według miejsc pracy, struktury zatrudnienia według wieku czy struktury wieku w podziale na wydziały).

Wybrane funkcjonalności:
 • automatyczne powiadomienia

 • monitoring personelu

 • Pobieranie deklaracji PIT

 • podgląd kalendarza absencji

 • możliwość składania kart urlopowych (wraz ze wszystkimi konsekwencjami, zatwierdzaniem ich poprzez osoby stojące wyżej w strukturze organizacyjnej)

 • podgląd dowolnego paska płacowego z dowolnej listy płac (własnego)

 • podgląd kompletu danych osobowych

 • podgląd danych o członkach rodzin

 • podgląd danych o odbytych szkoleniach

 • składanie wniosków o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu, dochodach, przychodach

 • podgląd danych z systemu Rejestracja Czasu Pracy – wejścia, wyjścia, bilans czasu pracy, nadgodziny

 • podgląd historii awansów i stawek historycznych

 • podgląd kartotek: zarobkowej, ZUS oraz podatkowej

 • podgląd umów o pracę

 • podgląd stanów i obrotów pożyczek PKZP/ZFM

 • podgląd wydanego wyposażenia pracownika

 • wprowadzanie i ewidencja ocen pracowników podwładnych

 • zatwierdzanie kart urlopowych pracowników podwładnych wraz z delegacją tego obowiązku w górę w strukturze organizacyjnej w przypadku absencji

 • tabela wykorzystania urlopów pracowników podległych

 • zestawienia struktury zatrudnienia według pracy, wieku, płci, wykształcenia

 • statystyka absencji z podziałem na wydziały

 • statystyka zwolnień L4 z podziałem na wydziały

 • statystyki wykorzystania urlopów z podziałem na wydziały

 • struktura absencji

 • układ struktury organizacyjnej

 • wykaz świadczeń z ZFŚS

 • obsługa wniosków i poleceń wyjazdu służbowego