eDokument

eDokument napisany jest w architekturze wielowarstwowej z wykorzystaniem usług sieciowych, dzięki czemu możliwa jest jego integracja z innymi aplikacjami funkcjonującymi w urzędzie. Jest on również zintegrowany z platformą ePUAP oraz SEKAP, co w znacznym stopniu ułatwia komunikowanie się z urzędem poprzez Internet.

Aplikacja eDokument umożliwia zarządzanie korespondencją, sprawami i dokumentami własnymi zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej. Jest to jeden z najnowszych modułów pakietu Ratusz®, który został zaprojektowany ze szczególnym uwzględnieniem:

 • prostoty i przejrzystości interfejsu

 • operacji na dokumentach elektronicznych

 • integracji z pozostałymi modułami systemu Ratusz

 • integracji z zewnętrznymi platformami usług, w szczególności z platformą ePUAP

Wybrane funkcjonalności:
 • architektura wielowarstwowa

 • prosty, intuicyjny interfejs dostępu do danych poprzez przeglądarkę www

 • wspólny system informowania o zdarzeniach dla systemu eDokument i pozostałych modułów pakietu Ratusz

 • wspólne repozytorium dokumentów i jednolity system uprawnień do nich dla systemu eDokument i pozostałych modułów pakietu Ratusz

 • integracja z elektronicznymi skrzynkami podawczymi systemu ePUAP w zakresie pobierania i wysyłki dokumentów

 • współpraca z systemami poczty elektronicznej

 • integracja z systemem analitycznym Lider, pozwalająca na podgląd dokumentów z poziomu raportów i analiz

 • integracja z systemem obsługi BIP (Biuletyn Informacji Publicznej)

 • wspomaganie zarządzania dokumentacją systemów ISO

 • obsługa spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną

 • zakładanie i znakowanie spraw w oparciu o klasyfikację RWA

 • obsługa listy podmiotów (osób fizycznych i/lub prawnych) powiązanych ze sprawą, korespondencją i dokumentem

 • dekretacja spraw na wydziały i osoby

 • wiązanie ze sprawami korespondencji, dokumentów i notatek

 • obsługa metryczki sprawy

 • ejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej z automatyczną numeracją

 • rozbudowana wyszukiwarka korespondencji

 • dekretacja na pracownika, wydział, referat lub grupę pracowników, dekretacja automatyczna

 • obsługa wielu miejsc rejestracji korespondencji

 • obsługa kodów kreskowych

 • obsługa definiowalnych, dodatkowych atrybutów korespondencji

 • przechowywanie dokumentów w folderach o strukturze hierarchicznej

 • obsługa wersjonowania dokumentów

 • obsługa wersjonowania plików związanych z dokumentem

 • możliwość tworzenia dokumentów powiązanych

 • obsługa akcji (zatwierdzanie, potwierdzenie zapoznania itd.)

 • automatyczne wersjonowanie przy edycji pliku zatwierdzonego

 • automatyczne generowanie dokumentów na podstawie szablonów

 • możliwość podpisywania dokumentów podpisem elektronicznym kwalifikowanym

 • obsługa definiowalnych, dodatkowych atrybutów dokumentów własnych

 • zaawansowany system uprawnień - do folderów dokumentów, dokumentów, rodzajów spraw, funkcjonalności (role)

 • obsługa zastępstw

 • logowanie kontekstowe do systemu

 • raporty i wydruki predefiniowane oraz szybkie tworzone z okien programu

 • organizacja raportów w hierarchiczny, wielopoziomowy układ grup

 • łączenie raportów w wielopoziomowe układy hierarchiczne poprzez mechanizm odnośników z przekazywaniem parametrów – różne raporty podrzędne wywoływane są przez kliknięcia w odnośniki w raportach nadrzędnych (mechanizm drill down i drill through)

 • możliwość prezentacji graficznej raportów w postaci wykresów