30 września 2022 r. odbyło się spotkanie inicjujące projekt informatyzacji Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski. W spotkaniu udział brali Prezes Janusz Szymura i lider zespołu doradców handlowych Ilona Filimowska oraz burmistrz Miasta Zbigniew Kot.

Międzyrzec Podlaski to gmina miejska położona w województwie lubelskim, w powiecie bialskim. Liczy blisko 17 tys. mieszkańców i położona jest nad rzeką Krzną.

W ramach projektu dokonano zakupu i wdrożenia m.in. następujących aplikacji:

Ponadto, w ramach projektu zostanie zrealizowana dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania systemowego i narzędziowego na potrzeby wdrożenia systemu. Użytkownicy programów przejdą także szkolenie z zakresu obsługi aplikacji.

Foto: Wikipedia.

- W tym rejonie Polski nasza firma realizuje relatywnie niewiele wdrożeń w porównaniu z innymi województwami. Dlatego, rozpoczęcie współpracy z Międzyrzecem Podlaskim bardzo mnie cieszy. Widać dobre rozeznanie władz gminy i pracowników merytorycznych urzędu w obrębie rynku dostawców e-usług dla administracji samorządowej. Tym bardziej cieszy mnie zwycięstwo Rekordu SI w postępowaniu przetargowym. Realizując projekt, dołożymy wszelkich starań, aby nowy klient był zadowolony z wyników naszej pracy i nowych e-usług – mówi Prezes Janusz Szymura.

- W obecnych czasach codzienna praca urzędnika nie jest możliwa bez fachowych, dedykowanych naszemu sektorowi rozwiązań informatycznych. Narzędzia te w znacznym stopniu ułatwiają wykonywane obowiązki a co wyjątkowo istotne – niejednokrotnie pozwalają spiąć pracę kilku wydziałów czy komórek organizacyjnych. Cyfryzacja pracy urzędów to istotne wyzwanie dla takich miast jak Międzyrzec Podlaski. Współpraca z firmą Rekord pozwoli nam także wdrożyć nowoczesne usługi dla mieszkańców. Jestem przekonany, że nasz wspólny projekt zrealizujemy bez większych przeszkód zarówno od strony technicznej, ale także od strony wdrożeniowej i szkoleniowej – mówi Paweł Łysańczyk, zastępca burmistrza Międzyrzeca Podlaskiego.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.