Intergacja z otoczeniem Urzędu

Intergacja z otoczeniem Urzędu

 • EPUAP - Elektroniczna Platforma usług administracji publicznej
 • CEiDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EGIB - Ewidencja gruntów i budynków za pomocą pliku GML
 • KRS - Krajowy Rejestr Sądowy
 • CEPIK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 • BESTIA - System Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego
 • GUS - integracja z Głównym Urzedem Statytycznym
 • PeF - intagracja z platformami do elektronicznego fakturowania
 • SRP - integracja z systemem Rejestrów Państwowych
 • WK - integracja z Węzłem krajowym
 • System Bankowości Elektronicznej
 • integracja z TFI w zakresie PPK
 • Ewidencja Ludności
 • Płatnik ZUS
 • eDeklaracje

Nasi eksperci
do kontaktu

Zaufali nam