analiza przesiębiorstwa
W przedsiębiorstwach produkcyjnych wyraźnie zauważalna jest luka pomiędzy halą produkcyjną, gdzie w czasie rzeczywistym odbywa się sterowanie, wizualizacja i bezpośredni nadzór nad procesami produkcyjnymi, a procesem biznesowym (znajdującym swoje odzwierciedlenie np w systemie klasy ERP).
wdrożenie w zakłądzie inofama
INOFAMA SA od 1880 r. jest jednym z największych polskich producentów maszyn i urządzeń dla rolnictwa, ochrony środowiska i budownictwa. W latach 60. i 70. nastąpiła istotna rozbudowa i modernizacja zakładu.
klasyfikacja i kodowanie materiałów

Klasyfikacja i kodowanie materiałów, półwyrobów, wyrobów i innych zasobów

Identyfikowanie produktów w przedsiębiorstwie W przedsiębiorstwie musi istnieć możliwość jednoznacznego i nieomylnego nazwania każdego przedmiotu (głównie wyrobów, półfabrykatów oraz materiałów i surowców biorących udział w procesie wytwórczym), a także każdej osoby, zasobu wytwórczego i każdego stanu rzeczy (zadania, zlecenia, czynności itd.
Wdożenie w firmie Panda Trzebnica

Nowoczesne przedsiębiorstwo z systemem Rekord ERP

Firma Panda Trzebnica sp. z o.o. jest przykładem nowoczesnego przedsiębiorstwa, dla którego system ERP stał się ważnym narzędziem wykorzystywanym do sprawnego zarządzania i wspomagania podejmowania decyzji na szczeblu operacyjnym, taktycznym i strategicznym.
wdrożenie w pmp poland

ERP dla branży metalowej w zakładach PMP Poland

O zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcji jednostkowej w oparciu o pakiet Rekord.
Wdrożenie w zakładach Seco/Warwick

Wdrożenie w zakładach Seco/Wawrick

Jak polski system klasy ERP pomógł zbudować światową jakość w zakresie produkcji projektowanej oraz realizowanej na jednostkowe zamówienia.
Zarządzanie produkcją na zamówienie

Wdrożenie systemu ERP w branży maszynowej. Firma Trepko wybiera Rekord.ERP

Firma Trepko sp. z o.o. jest wiodącym producentem w branży maszynowej.
analiza i wizualizacja procesów oraz systemów produkcyjnych

Analiza i wizualizacja procesów oraz systemów produkcyjnych

Ogromne tempo przemian gospodarczych w obecnej rzeczywistości rodzi konieczność poszukiwania coraz to nowszych rozwiązań w zakresie zarządzania szeroko rozumianym procesem produkcyjnym, począwszy od przyjmowania i realizacji zamówień, poprzez logistykę zaopatrzenia, magazynowania, wytwarzania i dystrybucji aż do obsługi posprzedażowej.
zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi

Zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi – harmonogramowanie produkcji i bilansowanie zasobów

Wymagania współczesnego rynku wymuszają elastyczne podejście w realizacji zamówień klientów.
Automatyczna identyfikacja w obszarze gospodarki magazynowej

Automatyczna identyfikacja w obszarze gospodarki magazynowej i łańcucha dostaw z wykorzystaniem kodów kreskowych i tagów RFID

Jednym z najistotniejszych aspektów współczesnej logistyki jest śledzenie przepływu materiałów, towarów, wyrobów w łańcuchu dostaw, rozumiane jako rejestrowanie aktualnego miejsca przebywania danej jednostki logistycznej w łańcuchu.
planowanie potrzeb materiałowych

Planowanie potrzeb materiałowych – optymalizacja zaopatrzenia i zapasów materiałowych

Proces zaopatrzenia stanowi początek wewnętrznego łańcucha logistycznego w przedsiębiorstwie.