zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi
Wymagania współczesnego rynku wymuszają elastyczne podejście w realizacji zamówień klientów. Jednym z najważniejszych parametrów oceny producenta na rynku jest wskaźnik związany ze skróceniem czasu dostępu produktu na rynku.
Automatyczna identyfikacja w obszarze gospodarki magazynowej
Jednym z najistotniejszych aspektów współczesnej logistyki jest śledzenie przepływu materiałów, towarów, wyrobów w łańcuchu dostaw, rozumiane jako rejestrowanie aktualnego miejsca przebywania danej jednostki logistycznej w łańcuchu.
planowanie potrzeb materiałowych

Planowanie potrzeb materiałowych – optymalizacja zaopatrzenia i zapasów materiałowych

Proces zaopatrzenia stanowi początek wewnętrznego łańcucha logistycznego w przedsiębiorstwie.
Analiza organizacyjna - Rekord SI

Analiza organizacyjna i wykonanie projektu reorganizacji procesów w kontekście zastosowania zintegrowanego systemu informacyjnego

Głębokie i szybko zachodzące przeobrażenia gospodarcze ostatnich lat powodują, że każde przedsiębiorstwo coraz więcej uwagi poświęca instrumentom zarządzania decydujących o ich konkurencyjności.
wprowadzenie do konsultingu

Wprowadzenie do konsultingu

Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami jest procesem bardzo złożonym.