Pakiet Rekord.ERP w Zakładzie Mechanicznym „Bumar-Mikulczyce” S. A.

W styczniu 2019 roku pracownikom Zakładu Mechanicznego „Bumar-Mikulczyce” S.A. po raz pierwszy wypłacono wynagrodzenie z wykorzystaniem pakietu Płace. Wdrożenie pakietu stanowi element współpracy z Rekordem SI, z którym spółka 9 listopada 2018 roku podpisała umowę na wdrożenie oprogramowania Rekord.ERP.

Zakład Mechaniczny „Bumar-Mikulczyce” S.A. należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej i może pochwalić się ponad 40 latami tradycji produkcyjnej. Zakład specjalizuje się w produkcji przekładni mechanicznych dla odbiorców wojskowych i cywilnych. Poza sektorem wojskowym wyroby używane są w przemyśle motoryzacyjnym, obrabiarkowym, rolniczym zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Wykorzystując obrabiarki zakład prowadzi średnio i małoseryjną produkcję pojedynczych detali oraz wykonanie prototypów. Komputeryzacja prac zapewnia krótkie terminy wykonania dokumentacji technicznej i związanych z tym usług w zakresie obróbki skrawaniem. Złożony proces produkcji wymaga koordynacji i kontroli, począwszy od etapu przygotowania produkcji, poprzez sterowanie i rejestrowanie jej, skończywszy na magazynowaniu i fakturowaniu.

Umowa obejmuje w pierwszej kolejności wykonanie modelu systemu ERP w przedsiębiorstwie. Następnie w trzech etapach wykonane zostaną dostawa, instalacja, wdrożenie do eksploatacji oraz nadzór autorski nad poniższymi systemami informatycznymi, wchodzącymi w skład systemu:

Etap 1:

Pakiet Płace z następującymi modułami funkcjonalnymi:

   • Płace
   • Przelewy
   • Kadry
   • Rozliczenie Czasu Pracy (RCP)

DBbackup

Etap 2:

Pakiet Produkcja i Logistyka z modułami:

   • Techniczne Przygotowanie Produkcji (TPP)
   • Sterowanie Produkcją/Planowanie
   • Rozdzielca Produkcji
   • Rejestracja Produkcji
   • Zamówienia Własne (Zaopatrzenie)
   • System Kontroli Jakości
   • Magazyn
   • Fakturowanie
   • Zamówienia Obce
   • Rejestracja Halowa
   • Gospodarka Remontowa

Etap 3:

Pakiet Finanse z modułami:

   • FK
   • Koszty
   • Kasa
   • Środki Trwałe
   • Wyciągi Bankowe
   • Przelewy
   • Lider
   • Alert

Umowa obejmuje także konfigurację serwerów zamawiającego do pracy z systemami firmy Rekord SI.

Począwszy od 2004 roku nasza firma wdrażała oprogramowanie w Zakładzie Produkcji Specjalnej Bumar-Łabędy Sp. z o. o.