Rekord SI a RODO

25 maj 2018

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Rekord SI sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000117960, NIP 5470171440;
  2. Pytania związane z danymi osobowymi, prosimy kierować pod adres: ;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wysłania nam prośby o usunięcie z listy subskrypcyjnej;
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody, a także do przenoszenia danych;
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne;