CSR

csr

Doświadczenie, wartości, społeczna odpowiedzialność – to cechy charakteryzujące całą Grupę REKORD. Wchodząca w jej skład firma REKORD SI od wielu lat stosuje strategię zarządzania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w oparciu o działalność zgodną z międzynarodową normą ISO 26000 w obszarze zaangażowania społecznego.

Będąc mecenasem Beskidzkiego Towarzystwa Sportowego REKORD, Spółka wspiera rozwój kultury fizycznej poprzez finansowanie zajęć sportowo – szkoleniowych dla trzystu pięćdziesięciu młodych zawodników. Klub posiada drużyny seniorów w III Śląskiej Lidze w piłce nożnej oraz w Ekstraklasie Futsalu. Od kilku lat w klubie funkcjonuje także sekcja piłki nożnej kobiet, występująca na szczeblu II i III ligi grupy śląskiej.

Od września 2010 roku Beskidzkie Towarzystwo Sportowe REKORD prowadzi działalność w zakresie edukacji młodzieży w ramach niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego, w której uczą się i szkolą młodzi wychowankowie Klubu. Jesienią 2012 roku zrealizowana została inwestycja związana z budową nowego obiektu szkolnego wraz z zapleczem sportowym. Fundatorem Szkoły jest Prezes Janusz Szymura, dzięki któremu - w rekordowym czasie jednego roku - powstał budynek mieszczący m.in. osiem klas lekcyjnych, pracownie - komputerową i językową, aulę i bibliotekę oraz zaplecze socjalne. Całkowity koszt jego budowy wyniósł 6,5 mln złotych.

Przy kompleksie sportowym usytuowane jest nowoczesne Centrum Sportowo - Szkoleniowe, które wraz z zapleczem hotelowym i gastronomicznym stanowi idealne miejsce do organizacji profesjonalnych prezentacji i seminariów. Jest też chętnie wykorzystywane przez mieszkańców i firmy regionu Podbeskidzia, między innymi do: rozgrywek amatorskich, turniejów piłkarskich, imprez rekreacyjnych, biesiad i wielu innych.REKORD SI jest współorganizatorem wielu imprez sportowych, spośród których można wymienić: Turniej Oldbojów imienia inż. Mariana Nalepy w piłce nożnej halowej, międzynarodowy turniej Beskidy Futsal Cup czy też znany dzieciom i młodzieży turniej Piłkarska Gwiazdka. Spółka przekazuje ponadto darowizny na szereg innych inicjatyw podejmowanych przez samorząd oraz organizacje pożytku publicznego. Od lat współfinansujemy jeden z najważniejszych festiwali muzycznych w Polsce: Lotos Jazz Festiwal - Bielską Zadymkę Jazzową, Międzynarodowy Festiwal Chórów Gaude Cantem, działania Fundacji Centrum Nowych Technologii, a także imprezy organizowane przez Polski Czerwony Krzyż (koncerty z cyklu „Razem pomagamy”) czy okoliczne gminy (Bieg na Hrobaczą Łąkę, Wilamowskie Śmiergusty).

Firma bierze udział w projektach dotyczących rozwoju działań w obszarze CSR. Z sukcesem zrealizowano dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”, w ramach którego opracowano plan rozwoju dla REKORD SI, przeprowadzono działania doradczo-szkoleniowe oraz wdrożono zaplanowane działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Wszystko to umocniło pozycję firmy, jako uczciwego i rzetelnego wykonawcy.

Jako partner Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, REKORD SI bierze udział w projekcie „CSR – Celuj w Swój Rozwój” skierowanym do podmiotów ekonomii społecznej z subregionu południowego (powiat bielski, cieszyński, żywiecki oraz m. Bielsko-Biała) oraz przedsiębiorców z województwa śląskiego. Celem projektu jest stworzenie platformy łączącej biznes z NGO oraz realizacja wspólnych inicjatyw opartych o koncepcję społecznej odpowiedzialności, a jego realizacja dofinansowana jest z Programu Fundusz Inicjatyw Europejskich.