Nagrody

9 października 2019 roku w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej podczas X Gali Finałowej wręczenia nagród i wyróżnień w Konkursie "Firma Roku 2019", REKORD SI otrzymał prestiżową nagrodę "Złotego Dedala". Nagrody przyznawane są przedsiębiorcom od 2010 roku. Tytuł "Firmy Roku" promuje szczególnie aktywne i dynamiczne firmy. Jest wyrazem uznania ze strony samorządów terytorialnych dla ich wiodącej roli w rozwoju regionalnym. Laureaci konkursu to przedsiębiorstwa, które z uwagi na swoją atrakcyjną ofertę oraz silną pozycję na rynku nie tylko kreują własny pozytywny wizerunek, ale mają znaczący wpływ na reputację swej gminy, powiatu, regionu. Kapituła konkursu składa się z prezydenta Bielska-Białej, starosty bielskiego oraz prezesa Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej.

W sumie REKORD SI otrzymał tytuł "Firmy Roku" w konkursie Prezydenta Miasta Bielska-Białej czterokrotnie:

 • w 2012 roku - Dedal Nagroda Gospodarcza Subregionu Południowego,
 • w 2008 roku - Kobuz w kategorii wszystkich firm działających na terenie miasta Bielska - Białej,
 • w 2005 roku - Kobuz w kategorii „najlepszy pracodawca”,
 • w 2002 roku - Kobuz w kategorii „mała firma”.

Firma od 2000 roku, corocznie poddaje się weryfikacji w zakresie przestrzegania zasad etyki prowadzonej działalności gospodarczej, uzyskując certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play", działający od 1998 roku, ma na celu promowanie rzetelnych i etycznych firm w Polsce, które deklarując swój udział w programie i poddając się całorocznemu procesowi weryfikacji, są w stanie spełnić wszystkie wymogi regulaminowe, wykazując uczciwość i wierność zasadom fair play w biznesie.

REKORD jest pięciokrotnym laureatem Statuetki - nagrody głównej konkursu „Przedsiębiorstwo Fair Play” (2002, 2008, 2011, 2015, 2021 rok) oraz Diamentowej Statuetki za wieloletni udział w Programie.

Celem konkursu „Firma Dobrze Widziana” jest promowanie firm, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny. Tytuł może otrzymać każdy członek Business Centre Club, a konkurs ma zasięg ogólnopolski. Istotnym elementem podlegającym ocenie jest polityka firmy wobec pracowników, w tym przestrzeganie zasad równouprawnienia, narzędzia i procedury wewnętrzne sprzyjające wyrównywaniu szans zawodowych kobiet i mężczyzn oraz metody komunikacji firmy na temat jej społecznie odpowiedzialnych działań. REKORD SI otrzymał tytuł w roku 2015, 2018 oraz 2019. 

Diament do Złotej Statuetki „Lider Polskiego Biznesu” jest przyznawany właścicielom firm i firmom, które w okresie od otrzymania Statuetki utrzymały, bądź poprawiły swoją pozycję na rynku.

Jak do tej pory REKORD otrzymał 10 diamentów.

Business Centre Club od 1991 roku przyznaje Złote Statuetki firmom oraz ich szefom, którzy w swej działalności kierują się nie tylko zyskiem, ale i etyką prowadzenia biznesu oraz troską o sprawy państwowe.

Wyróżnienie zostało przyznane zarówno firmie REKORD SI sp. z o.o., jak i prezesowi - Januszowi Szymurze.

Laureaci Złotych Statuetek, którzy otrzymali wszystkie diamenty do statuetki, mogą ubiegać się o Platynową Statuetkę – za wyjątkowe osiągnięcia biznesowe. Wyróżnienie otrzymała firma oraz Prezes Janusz Szymura.

W 2021 roku firma otrzymała Medal Europejski za moduł PPK, który pozwala kompleksowo zarządzać zarówno obsługą ewidencyjną uczestników programu, jak również transmisją dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). Moduł REKORD PPK umożliwia realizację ustawowego obowiązku zgłoszenia uczestników PPK do instytucji finansowych. Program jest w pakiecie kadrowo-placowym dominującym narzędziem do zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi pod kątem identyfikacji zdarzeń związanych z uczestnictwem pracowników w PPK oraz komunikacji z towarzystwami inwestycyjnymi.

Wcześniej firma była wyróżniana Medalem Europejskim za:

 • Techniczne Przygotowanie Produkcji (TPP 2.0) - moduł będący częścią pakietu REKORD.ERP, zintegrowany z narzędziami CAD/PDM. Znajduje zastosowanie w optymalizacji procesów biznesowych, projektowaniu konstrukcji i technologii wytwarzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych (2018),
 • eDokument2 - umożliwia zarządzanie korespondencją, sprawami i dokumentami własnymi zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej (2017),
 • program Odpady Komunalne - autorskie, innowacyjne rozwiązanie informatyczne, które wspomaga samorządy w zakresie gospodarki odpadami (2013 rok),
 • system eDokument, który umożliwia zarządzanie korespondencją, sprawami i dokumentami własnymi zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej (2012 rok),
 • e-urząd - system, który umożliwia udostępnianie informacji publicznych z danych strukturalnych (2011 rok),
 • portal analityczny LIDER, czyli rozwiązanie technologiczne z obszaru Business Intelligence pozwalające na prezentowanie oraz analizę dowolnych danych znajdujących się w bazie systemu Ratusz. Podstawowym wyróżnikiem tego programu jest wykorzystanie przeglądarki internetowej jako narzędzia do przeglądania danych (2010 rok),
 • usługi wdrożeniowe systemów informatycznych wspomagających zarządzanie (2006 rok),
 • zintegrowany pakiet systemów do zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym REKORD.ERP (2002 rok),
 • zintegrowany pakiet systemów do zarządzania gminą RATUSZ (2001 rok).
Business Centre Club od 18 lat organizuje ogólnopolskie przedsięwzięcie pod nazwą Medal Europejski. Jego celem jest: wyróżnianie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy działające na terenie Polski, pobudzenie zainteresowania standardami europejskimi, przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, wielomilionowym rynkiem Unii Europejskiej wśród polskich przedsiębiorców.

Od lat czytelnicy i redaktorzy magazynu "IT w administracji" wybierają najlepsze produkty w ośmiu kategoriach. Do tej pory w kategorii „oprogramowanie dedykowane administracji publicznej" REKORD SI otrzymał nagrody czterokrotnie:

 • 2. miejsce za eDokument (2020)
 • 3. miejsce za eRatusz (2019)
 • 1. miejsce za system Ratusz (2017)
 • 1. miejsce za system Ratusz (2016)

Pakiet REKORD.ERP autorstwa REKORDU został wyróżniony w największym pro-jakościowym konkursie w Polsce tytułem JAKOŚĆ ROKU 2012 w kategorii PRODUKT. Jednocześnie, sama firma - jako dwukrotny uczestnik konkursu - uzyskała tytuł JAKOŚĆ ROKU SREBRO. Organizatorem konkursu JAKOŚĆ ROKU jest Redakcja Biznes Raportu w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Certyfikat EURO PARTNER przyznawany jest dla najlepszych przedsiębiorstw w kraju, spełniających standardy Unii Europejskiej. Natomiast nagroda Lidera Rynku Informatycznego jest przyznawana w dowód uznania za dotychczasowe osiągnięcia biznesowe w dziedzinie informatyki.

W skład Kapituły Plebiscytu, przyznającej wyróżnienia, weszli starostowie z województwa śląskiego, eksperci z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego a także ekonomiści i pracownicy naukowi.