Nagrody

9 października 2019 roku w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej podczas X Gali Finałowej wręczenia nagród i wyróżnień w Konkursie "Firma Roku 2019", REKORD SI otrzymał nagrodę "Złotego Dedala". Poprzednio REKORD SI otrzymał Dedala Nagrodę Gospodarczą Subregionu Południowego w 2012 roku. W sumie firma otrzymała tytuł "Firmy Roku" w konkursie Prezydenta Miasta Bielska-Białej czterokrotnie. Nagrody przyznawane są przedsiębiorcom od 2010 roku. Tytuł "Firmy Roku" promuje szczególnie aktywne i dynamiczne firmy. Jest wyrazem uznania ze strony samorządów terytorialnych dla ich wiodącej roli w rozwoju regionalnym. Laureaci konkursu to przedsiębiorstwa, które z uwagi na swoją atrakcyjną ofertę oraz silną pozycję na rynku nie tylko kreują własny pozytywny wizerunek, ale mają znaczący wpływ na reputację swej gminy, powiatu, regionu. Kapituła konkursu składa się z prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego, starosty bielskiego Andrzeja Płonki oraz prezesa Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej Janusza Targosza.

Firma od 2000 roku, corocznie poddaje się weryfikacji w zakresie przestrzegania zasad etyki prowadzonej działalności gospodarczej, uzyskując certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play", działający od 1998 roku, ma na celu promowanie rzetelnych i etycznych firm w Polsce, które deklarując swój udział w programie i poddając się całorocznemu procesowi weryfikacji, są w stanie spełnić wszystkie wymogi regulaminowe, wykazując uczciwość i wierność zasadom fair play w biznesie.

REKORD jest czterokrotnym laureatem Statuetki - nagrody głównej konkursu „Przedsiębiorstwo Fair Play” (2002, 2008, 2011 oraz 2015 rok) oraz Diamentowej Statuetki za wieloletni udział w Programie.

Celem konkursu „Firma Dobrze Widziana” jest promowanie firm, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny. Tytuł może otrzymać każdy członek Business Centre Club, a konkurs ma zasięg ogólnopolski. Istotnym elementem podlegającym ocenie jest polityka firmy wobec pracowników, w tym przestrzeganie zasad równouprawnienia, narzędzia i procedury wewnętrzne sprzyjające wyrównywaniu szans zawodowych kobiet i mężczyzn oraz metody komunikacji firmy na temat jej społecznie odpowiedzialnych działań.

Diament do Złotej Statuetki „Lider Polskiego Biznesu” jest przyznawany właścicielom firm i firmom, które w okresie od otrzymania Statuetki utrzymały, bądź poprawiły swoją pozycję na rynku.

REKORD otrzymał Diamenty kolejno w 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 roku.

Business Centre Club od 1991 roku przyznaje Złote Statuetki firmom oraz ich szefom, którzy w swej działalności kierują się nie tylko zyskiem, ale i etyką prowadzenia biznesu oraz troską o sprawy państwowe.

Wyróżnienie zostało przyznane zarówno firmie REKORD SI sp. z o.o., jak i prezesowi - Januszowi Szymurze.

Tytuł przyznawany jest najlepszej firmie w mieście (regionie). Jest wyrazem uznania dla dobrych wyników ekonomicznych, stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz dla profesjonalnego świadczenia usług.

W poprzednich latach firma była wyróżniana:

  • w 2008 roku - wśród wszystkich firm działających na terenie miasta Bielsko - Biała,
  • w 2005 roku - w kategorii „najlepszy pracodawca”,
  • w 2002 roku - w kategorii „mała firma”.

W 2013 roku „Medal” przyznano firmie za program Odpady Komunalne - autorskie, innowacyjne rozwiązanie informatyczne, które wspomaga samorządy w zakresie gospodarki odpadami.

Wcześniej firma była wyróżniana za:

  • system eDokument, który umożliwia zarządzanie korespondencją, sprawami i dokumentami własnymi zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej (2012 rok),
  • e-urząd - system, który umożliwia udostępnianie informacji publicznych z danych strukturalnych (2011 rok),
  • portal analityczny LIDER, czyli rozwiązanie technologiczne z obszaru Business Intelligence pozwalające na prezentowanie oraz analizę dowolnych danych znajdujących się w bazie systemu Ratusz. Podstawowym wyróżnikiem tego programu jest wykorzystanie przeglądarki internetowej jako narzędzia do przeglądania danych (2010 rok),
  • usługi wdrożeniowe systemów informatycznych wspomagających zarządzanie (2006 rok),
  • zintegrowany pakiet systemów do zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym REKORD.ERP (2002 rok),
  • zintegrowany pakiet systemów do zarządzania gminą RATUSZ (2001 rok).

Pakiet REKORD.ERP autorstwa REKORDU został wyróżniony w największym pro-jakościowym konkursie w Polsce tytułem JAKOŚĆ ROKU 2012 w kategorii PRODUKT. Jednocześnie, sama firma - jako dwukrotny uczestnik konkursu - uzyskała tytuł JAKOŚĆ ROKU SREBRO. Organizatorem konkursu JAKOŚĆ ROKU jest Redakcja Biznes Raportu w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Certyfikat EURO PARTNER przyznawany jest dla najlepszych przedsiębiorstw w kraju, spełniających standardy Unii Europejskiej. Natomiast nagroda Lidera Rynku Informatycznego jest przyznawana w dowód uznania za dotychczasowe osiągnięcia biznesowe w dziedzinie informatyki.

W skład Kapituły Plebiscytu, przyznającej wyróżnienia, weszli starostowie z województwa śląskiego, eksperci z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego a także ekonomiści i pracownicy naukowi.

Nagroda wręczona firmie podczas dorocznego spotkania Prezydenta Miasta Bielska-Białej ze sportowcami, szkoleniowcami i działaczami bielskich klubów sportowych oraz olimpijczykami.