Nagrody

9 października 2019 roku w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej podczas X Gali Finałowej wręczenia nagród i wyróżnień w Konkursie "Firma Roku 2019", REKORD SI otrzymał prestiżową nagrodę "Złotego Dedala". Nagrody przyznawane są przedsiębiorcom od 2010 roku. Tytuł "Firmy Roku" promuje szczególnie aktywne i dynamiczne firmy. Jest wyrazem uznania ze strony samorządów terytorialnych dla ich wiodącej roli w rozwoju regionalnym. Laureaci konkursu to przedsiębiorstwa, które z uwagi na swoją atrakcyjną ofertę oraz silną pozycję na rynku nie tylko kreują własny pozytywny wizerunek, ale mają znaczący wpływ na reputację swej gminy, powiatu, regionu. Kapituła konkursu składa się z prezydenta Bielska-Białej, starosty bielskiego oraz prezesa Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej.

W sumie REKORD SI otrzymał tytuł "Firmy Roku" w konkursie Prezydenta Miasta Bielska-Białej czterokrotnie:

 • w 2012 roku - Dedal Nagroda Gospodarcza Subregionu Południowego,
 • w 2008 roku - Kobuz w kategorii wszystkich firm działających na terenie miasta Bielska - Białej,
 • w 2005 roku - Kobuz w kategorii „najlepszy pracodawca”,
 • w 2002 roku - Kobuz w kategorii „mała firma”.

Firma od 2000 roku, corocznie poddaje się weryfikacji w zakresie przestrzegania zasad etyki prowadzonej działalności gospodarczej, uzyskując certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play", działający od 1998 roku, ma na celu promowanie rzetelnych i etycznych firm w Polsce, które deklarując swój udział w programie i poddając się całorocznemu procesowi weryfikacji, są w stanie spełnić wszystkie wymogi regulaminowe, wykazując uczciwość i wierność zasadom fair play w biznesie.

REKORD jest pięciokrotnym laureatem Statuetki - nagrody głównej konkursu „Przedsiębiorstwo Fair Play” (2002, 2008, 2011, 2015, 2021 rok) oraz Diamentowej Statuetki za wieloletni udział w Programie.

Celem konkursu „Firma Dobrze Widziana” jest promowanie firm, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny. Tytuł może otrzymać każdy członek Business Centre Club, a konkurs ma zasięg ogólnopolski. Istotnym elementem podlegającym ocenie jest polityka firmy wobec pracowników, w tym przestrzeganie zasad równouprawnienia, narzędzia i procedury wewnętrzne sprzyjające wyrównywaniu szans zawodowych kobiet i mężczyzn oraz metody komunikacji firmy na temat jej społecznie odpowiedzialnych działań. REKORD SI otrzymał tytuł w roku 2015, 2018 oraz 2019. 

Diament do Złotej Statuetki „Lider Polskiego Biznesu” jest przyznawany właścicielom firm i firmom, które w okresie od otrzymania Statuetki utrzymały, bądź poprawiły swoją pozycję na rynku.

REKORD otrzymał Diamenty kolejno w 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 roku.

Business Centre Club od 1991 roku przyznaje Złote Statuetki firmom oraz ich szefom, którzy w swej działalności kierują się nie tylko zyskiem, ale i etyką prowadzenia biznesu oraz troską o sprawy państwowe.

Wyróżnienie zostało przyznane zarówno firmie REKORD SI sp. z o.o., jak i prezesowi - Januszowi Szymurze.

W 2021 roku firma otrzymała Medal Europejski za moduł PPK, który pozwala kompleksowo zarządzać zarówno obsługą ewidencyjną uczestników programu, jak również transmisją dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). Moduł REKORD PPK umożliwia realizację ustawowego obowiązku zgłoszenia uczestników PPK do instytucji finansowych. Program jest w pakiecie kadrowo-placowym dominującym narzędziem do zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi pod kątem identyfikacji zdarzeń związanych z uczestnictwem pracowników w PPK oraz komunikacji z towarzystwami inwestycyjnymi. 

Wcześniej firma była wyróżniana Medalem Europejskim za:

 • Techniczne Przygotowanie Produkcji (TPP 2.0) - moduł będący częścią pakietu REKORD.ERP, zintegrowany z narzędziami CAD/PDM. Znajduje zastosowanie w optymalizacji procesów biznesowych, projektowaniu konstrukcji i technologii wytwarzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych (2018),
 • eDokument2 - umożliwia zarządzanie korespondencją, sprawami i dokumentami własnymi zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej (2017), 
 • program Odpady Komunalne - autorskie, innowacyjne rozwiązanie informatyczne, które wspomaga samorządy w zakresie gospodarki odpadami (2013 rok),
 • system eDokument, który umożliwia zarządzanie korespondencją, sprawami i dokumentami własnymi zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej (2012 rok),
 • e-urząd - system, który umożliwia udostępnianie informacji publicznych z danych strukturalnych (2011 rok),
 • portal analityczny LIDER, czyli rozwiązanie technologiczne z obszaru Business Intelligence pozwalające na prezentowanie oraz analizę dowolnych danych znajdujących się w bazie systemu Ratusz. Podstawowym wyróżnikiem tego programu jest wykorzystanie przeglądarki internetowej jako narzędzia do przeglądania danych (2010 rok),
 • usługi wdrożeniowe systemów informatycznych wspomagających zarządzanie (2006 rok),
 • zintegrowany pakiet systemów do zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym REKORD.ERP (2002 rok),
 • zintegrowany pakiet systemów do zarządzania gminą RATUSZ (2001 rok).

Business Centre Club od 18 lat organizuje ogólnopolskie przedsięwzięcie pod nazwą Medal Europejski. Jego celem jest: wyróżnianie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy działające na terenie Polski, pobudzenie zainteresowania standardami europejskimi, przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, wielomilionowym rynkiem Unii Europejskiej wśród polskich przedsiębiorców. 

Od lat czytelnicy i redaktorzy magazynu "IT w administracji" wybierają najlepsze produkty w ośmiu kategoriach. Do tej pory w kategorii „oprogramowanie dedykowane administracji publicznej" REKORD SI otrzymał nagrody czterokrotnie:

 • 2. miejsce za eDokument (2020)
 • 3. miejsce za eRatusz (2019)
 • 1. miejsce za system Ratusz (2017)
 • 1. miejsce za system Ratusz (2016)

Pakiet REKORD.ERP autorstwa REKORDU został wyróżniony w największym pro-jakościowym konkursie w Polsce tytułem JAKOŚĆ ROKU 2012 w kategorii PRODUKT. Jednocześnie, sama firma - jako dwukrotny uczestnik konkursu - uzyskała tytuł JAKOŚĆ ROKU SREBRO. Organizatorem konkursu JAKOŚĆ ROKU jest Redakcja Biznes Raportu w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Certyfikat EURO PARTNER przyznawany jest dla najlepszych przedsiębiorstw w kraju, spełniających standardy Unii Europejskiej. Natomiast nagroda Lidera Rynku Informatycznego jest przyznawana w dowód uznania za dotychczasowe osiągnięcia biznesowe w dziedzinie informatyki.

W skład Kapituły Plebiscytu, przyznającej wyróżnienia, weszli starostowie z województwa śląskiego, eksperci z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego a także ekonomiści i pracownicy naukowi.

"Harnaś" to nagroda wręczana podczas dorocznego spotkania Prezydenta Miasta Bielska-Białej ze sportowcami, szkoleniowcami i działaczami bielskich klubów sportowych oraz olimpijczykami. Drużyny piłkarskie, ich zawodnicy i trenerzy oraz firma REKORD SI otrzymywały nominacje i nagrody wielokrotnie.

Nagrody główne otrzymaliśmy w następujących kategoriach i latach:

W kategorii "trener": 2012 i 2013 (Andrea Bucciol) oraz 2017 i 2019 (Andrzej Szłapa)

W kategorii "drużyna": 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (BTS REKORD)

W kategorii "dobrodziej sportu": 2006, 2008, 2012, 2018 (REKORD SI)