Sportowy Rekord w dawnej harcówce

28 styczeń 2022

27 stycznia w Centrum Sportu Rekord odbyło się spotkanie poświęcone historii budynku dawnego Domu Harcerza w Mikuszowicach Śląskich. Przed II wojną światową harcówka była ważnym ośrodkiem krzewienia kultury polskiej i idei harcerstwa, a po 1945 r. miejscem, gdzie wychowywały się kolejne pokolenia harcerzy. Budynek zakupili w 2017 roku Janusz i Bożena Szymurowie. W 2020 r. zakończył sie remont, a dziś obiekt służy potrzebom klubu sportowego Rekord Bielsko-Biała.

9 grudnia 2021 r. dzięki współpracy pomiędzy Rekord SSA a Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej zamontowano tablicę informacyjną, która upamiętnia powstanie Domu Harcerza w 1938 r. 27 stycznia podczas spotkania Jakub Krajewski z Muzeum Historycznego Bielska-Białej przybliżył historię tego obiektu osobom związanym z Mikuszowicami Śląskimi, a także wszystkim, którzy pomogli nam w ostatnich miesiącach w pracach nad zachowaniem pamięci o tym miejscu. Budynek został udostępniony gościom do zwiedzania.