Dolnośląska Konferencja Pakietu Ratusz

19 czerwca bieżącego roku odbyła się pierwsza Dolnośląska Konferencja Pakietu Ratusz. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne przybycie i zaangażowanie w dyskusje w trakcie prezentacji, jak i w kuluarach. W trakcie konferencji omówiono m.in. aktualne zmiany związane z pakietem Ratusz w perspektywie najbliższego roku oraz zaprezentowano najnowsze rozwiązania i narzędzia ułatwiające pracę użytkownikom. Prezes Zarządu spółki Rekord SI Janusz Szymura podkreślił konieczność dalszej współpracy i wzajemnego wsparcia pomiędzy użytkownikami a firmą Rekord w ramach ciągłego doskonalenia się w obszarze korzystania z pakietu Ratusz. Konferencja zakończyła się wymianą kontaktów i inspirującymi dyskusjami na temat przyszłych działań i projektów związanych z obsługą urzędów.

Harmonogram konferencji: 

https://szkolenia.rekord.com.pl/kalendarz/ratusz/konferencje/dolnoslaska-konferencja-pakietu-ratusz