III Forum Finansów

23 listopada 2022 roku w Centrum Badawczo-Rozwojowym Rekordu SI odbyło się III Forum Finansów, czyli konferencja skierowana do skarbników i służb finansowych administracji samorządowej.

O zmianach zasad składania sprawozdań w roku 2023, a więc o sprawozdawczości budżetowej opowiedział Wojciech Michalik. Z kolei Piotr Szymura przybliżył słuchaczom eFaktury w rozwiązaniach Rekordu SI, a Jacek Jaworowski i Jarosław Kabut rozwiązania pakietu finansowo-budżetowego w świetle zmian technologicznych. Ponownie Wojciech Michalik mówił o analizatorze budżetu oraz o Rejestrach w praktyce, a na sam koniec Jacek Jaworowski i Monika Wawrzyczek zaprezentowali system ewidencji i rozliczania delegacji.

- Użytkownicy przekazują nam sporo pomysłów na udoskonalenia produktów. Istotnym wyzwaniem będzie dostosowanie naszych ostatnich zmian programowych do potrzeb klientów. Z kolei ustawodawcy wprowadzili wiele zmian związanych ze sprawozdawczością budżetową. Musimy za tym nadążać - mówił po konferencji Prezes Janusz Szymura.

Jak zwykle wydarzenie było okazją do spotkań z Klientami oraz do networkingu. Kolejne Forum planujemy zorganizować w przyszłym roku.