Spotkanie loży bielskiej BCC w Czechowicach-Dziedzicach

8 listopada w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się wydarzenie z cyklu „Lokalne spotkania biznesu z samorządem". Jego gospodarzami byli Kanclerz Loży Bielskiej BCC Janusz Szymura, Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut oraz Prezes firmy Akces BK Brunon Kieloch. Partnerem spotkania był Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Delegatury Czechowice-Dziedzice Pan Wiesław Pochopień. Spotkanie otworzył Janusz Szymura. Burmistrz Czechowic-Dziedzic zaprezentował gminę, nawiązując do jej przemysłowego charakteru oraz przedstawiając kierunki rozwoju i współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Prezes firmy Akces BK przybliżył zgromadzonym zakres działalności firmy, która na rynku istnieje już prawie 30 lat i zajmuje się wykonawstwem budowlanym, doradztwem technicznym, projektowym, wypożyczaniem maszyn oraz rewaloryzacją zabytków. Firma jest wykonawcą m.in. nowych trybun w Centrum Sportu Rekord oraz dworca kolejowego w Sosnowcu. Firma przygotowała także dla zgromadzonych mini targi, prezentujące rozwiązania Akces BK. Na zakończenie spotkanie uświetnił występ kabaretowy Krzysztofa Respondka. Przedsiębiorcy spotkali się we wnętrzu Dworku Eureka w Czechowicach-Dziedzicach.

„Lokalne spotkania biznesu z samorządem” to okazja do wymiany doświadczeń oraz zacieśnienia współpracy na styku samorządu i przedsiębiorców. Na cykl składają się wydarzeń organizowanych przez lożę bielską BCC razem z włodarzami gmin z regionu Bielska-Białej. Każde spotkanie odbywa się w innym powiecie - do tej pory przedsiębiorcy i samorządowcy spotkali się w Strumieniu, Żywcu i Kętach.