Zaczynamy współpracę z kolejną uczelnią

2 marca 2023 roku w siedzibie Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu podpisane zostały dwa porozumienia o współpracy pomiędzy uczelnią a Rekordem SI. W uroczystości wziął udział Piotr Szymura, Dyrektor Pionu Rozwoju Oprogramowania i członek Zarządu firmy. Ze strony MUP podpisy złożyła rektor uczelni dr Sonia Grychtoł, profesor MUP.

Pierwsze porozumienie obejmuje realizację praktyk zawodowych przez studentów w Rekordzie SI. Na mocy drugiego porozumienia obie instytucje podejmują współpracę w zakresie inicjatyw edukacyjnych, badawczych, promocyjnych, szkoleniowych, rozwojowych i innych. Celem jest propagowanie wiedzy i jej transfer do gospodarki, a także kształcenie studentów w zakresie umiejętności przydatnych na rynku pracy.  

- Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest bardzo ważnym obszarem działań dla Małopolskiej Uczelni Państwowej, która ma ambicję nie tylko przekazywać swoim studentom wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim kształtować umiejętności praktyczne. Podpisanie umowy o współpracy z firmą Rekord SI jest znaczącym dla uczelni wydarzeniem – mówi dr Sonia Grychtoł.

W ramach spotkania z młodzieżą akademicką Piotr Szymura wygłosił prelekcję pt. „Zespołowo i zwinnie - jak tworzy się oprogramowanie w 2023 roku?". - Rekord SI od lat współpracuje z wieloma uczelniami w naszym regionie. Cieszę się, że do ich grona dołączyła Małopolska Uczelnia Państwowa. Jako firma bardzo doceniamy prorynkowe nastawienie uczelni, które wyraźnie widać w MUP. Liczę na dobrą współpracę w zakresie praktyk studenckich, ale również wspólnych inicjatyw i projektów. W moim wystąpieniu chciałem zainspirować młodych ludzi do pracy w  IT, pokazując historię tej branży i sposoby tworzenia oprogramowania w dzisiejszych czasach – mówi Piotr Szymura.