Alert

Narzędzie do automatycznego wysyłania powiadomień o zmianach w bazie danych oraz prosty instrument wykonywania czasochłonnych operacji na danych o ustalonej porze dnia lub nocy.

Program wykonuje zaplanowane polecenia wyszukiwania, monitorowania i modyfikacji danych w bazie danych, a efektem jej działania są tak zwane alerty, czyli wiadomości wygenerowane i automatycznie przesyłane do wskazanych użytkowników lub adresatów poczty internetowej przez program REKORD Komunikator. Alerty mogą zawierać dowolne informacje wygenerowane w wyniku wykonania zaplanowanego działania, status wykonywanych działań lub informacje o danych w bazie danych.

rekord.erp alerter

Z dowolnego miejsca

REKORD Alert potrafi działać w trybie usługi (bez konieczności logowania użytkownika) na dowolnym komputerze z systemem Windows. Operacje wykonywane przez program można parametryzować i przedstawiać w formacie HTML. Prosty interfejs pozwala w łatwy sposób definiować alerty i wskazywać ich odbiorców.

Podstawowa funkcjonalność:

  • monitorowanie danych w bazie;
  • sygnalizowanie stanów alarmowych danych w bazie;
  • automatyczne, cykliczne powtarzanie wykonywanych czynności.

Masz jakieś pytania? Nie wahaj sie ich zadać!