Logistyka

więcej

Korzyści dla Klienta:

  • Generowanie zamówień w oparciu o bilansowanie głównych potrzeb zaopatrzeniowych (materiały, kooperacja, narzędzia, itp.)
  • Nadzór nad procesem magazynowania, a w konsekwencji obniżenie ich kosztów
  • Pełna identyfi kacja dzięki zastosowaniu kodów kreskowych, kodów QR, systemów wagowych, znaczników RFiD
  • Wielokryteriowa kontrola dostaw oraz zaawansowana obsługa protokołów pomiarowych dla każdej pozycji dostawy
  • Wzrost ergonomii oraz efektywności obrotu magazynowego oraz inwentaryzacji dzięki wykorzystaniu urządzeń mobilnych i lokalizacji magazynowych
  • Wsparcie dla pełnej identyfi kowalności materiałów wykorzystywanych do produkcji (tzw. traceability)
  • Kompleksowe zarządzanie wyrobem niezgodnym od identyfikacji po działania korygujące i naprawcze
  • Zarządzanie buforami elementów, półwyrobów i wyrobów
  • Internetowy portal komunikacji z dostawcami i kooperantami
Podstawowe narzędzie pracy służb zaopatrzeniowych. Pozwala na utrzymanie optymalnych stanów magazynowych - zarówno pod względem realizacji potrzeb warsztatu produkcyjnego, jak i oczekiwań co do lokacji kapitału firmy. Aplikacje w wielu miejscach wspierają realizację obrotu magazynowego (dokumenty magazynowe, listy wysyłkowe, inwentaryzacja itd.) w oparciu o technologię kodów kreskowych. W system została wbudowana jakościowa ocena dostawy wraz z nadzorem nad materiałem niezgodnym oraz procesem reklamacji.
Materiały do pobrania