Finanse

więcej

Korzyści dla Klienta:

  • Skuteczna kontrola fi nansów przedsiębiorstwa i zachowanie zgodności z regulacjami prawnymi, w tym Ustawą o Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
  • Ergonomia pracy (automaty księgowe, schematy, formularze, kontrola dekretacji)
  • Rozbudowana kontrola rozrachunków z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi oraz nadzór nad przepływami pieniężnymi
  • Elektroniczna komunikacja z bankiem i urzędem skarbowym
  • Automatyczne generowanie rejestrów księgowych w oparciu o dane z systemów dziedzinowych (sprzedaż, zapasy, produkcja w toku, itd.)
  • Rozbudowane analizy fi nansowo – księgowe
  • Wsparcie procesu rozliczania kosztów z uwzględnieniem informacji pobieranych bezpośrednio z obszaru produkcyjnego
  • Analiza kosztów w ujęciu różnych wymiarów analitycznych (miejsce powstawania kosztów, zlecenie, asortyment, kontrakt, kontrahent, itd.)
  • Rozbudowana ewidencja środków trwałych i wyposażenia z obsługą inwentaryzacji wspomaganej urządzeniami mobilnymi
Pakiet programów odpowiadający za implementację rachunkowości zarządczej oraz finansowej w przedsiębiorstwie. Umożliwia pełne wsparcie niezbędne w prowadzeniu ksiąg rachunkowych - zarówno pod względem ewidencyjnym, jak i kontrolingowym.
Programy są zintegrowane z bankowymi systemami elektronicznych płatności w kontekście emisji przelewów oraz rozliczania wyciągów bankowych. Finansiści otrzymują możliwość eksportu danych do arkuszy kalkulacyjnych wraz z dostępem do bogatego zestawu szablonów zestawień i analiz.
Materiały do pobrania