Workflow

Decyzyjność

System Workflow umożliwia bezpośrednie reagowanie na zebrane informacje. Dzięki pulpitowi procesów możliwy jest podgląd wszystkich zadań, jakie dana osoba ma aktualnie do wykonania w jednym miejscu. Co ważne - z tego miejsca można nie tylko zorientować się w bieżącej sytuacji, ale i podjąć decyzję, która wpłynie na dalszy przepływ pracy. Te możliwości czynią z Worklfow doskonałe narzędzie dla kadry kierowniczej.

workflow rekord si

Podstawowa funkcjonalność:

  • zebranie w jednym miejscu podstawowych procesów biznesowych organizacji i sprawne nimi zarządzanie;
  • analiza i optymalizacja wykonywanych procesów, bez konieczności ingerencji w poszczególne ich elementy (systemy i zadania);
  • możliwość scalenia się z dowolną usługą, dzięki modułowi integracyjnemu;
  • bezpośrednie reagowanie na zebrane informacje.

Masz jakieś pytania? Nie wahaj sie ich zadać!