eDostawca

Sprawna komunikacja z dostawcami

Aplikacja umożliwia firmie usprawnienie komunikacji z dostawcami i kooperantami. Efektem jest ograniczenie kosztów związanych z ich obsługą i skrócenie czasu koordynacji dostaw. Każdy kooperant czy dostawca może otrzymać konto w systemie i uzyskać dostęp do złożonych do niego zamówień. Za pośrednictwem Internetu może on przeglądać zamówienia według ich statusów, potwierdzać wstępnie terminy dostaw oraz sprawdzać ich harmonogram, jak również przekazywać uwagi do osób w firmie zlecającej.

eDostawca rekord.ERP

Publikacja wiadomości

Dodatkowo, firma zlecająca może z wykorzystaniem eDostawcy publikować wiadomości i dokumenty przeznaczone dla poszczególnych dostawców/kooperantów. Program jest w pełni zintegrowany z pakietem Rekord.ERP. W systemie eDostawca widoczne są zamówienia przygotowane w systemie Zamówienia Własne i posiadające właściwy status.

Automatyczne powiadomienia drogą elektroniczną

W oparciu o program Alert można dodatkowo zbudować system powiadamiania, pozwalający na automatyczne wysyłanie pocztą elektroniczną informacji o pojawiających się nowych zamówieniach i zmianach statusu zamówień już istniejących.

Podstawowa funkcjonalność:

  • przeglądarkowy interfejs dostępu do danych;
  • logowanie użytkownika dla osób kontaktowych dostawcy/kooperanta;
  • wyszukiwarka zamówień;
  • potwierdzanie dostaw;
  • harmonogram dostaw;
  • informacja o ilościach zrealizowanych i dokumentach przyjęcia;
  • publikacja dokumentów i wiadomości dla kooperantów/dostawców;
  • współpraca z systemem automatycznego powiadamiania.

Masz jakieś pytania? Nie wahaj sie ich zadać!