Intrastat

Obrót towarami w Unii Europejskiej

Jedną z konsekwencji wejścia Polski do struktur europejskich jest zmiana sposobu rozliczania i ewidencjonowania obrotu towarowego z krajami Unii. Wymiana gospodarcza pomiędzy państwami zjednoczonej Europy przestała być eksportem i importem towarów i usług - pojęcia te zastąpiono określeniami wewnątrzwspólnotowych transakcji - odpowiednio: dostawy i nabycia.

Handel w krajach członkowskich

Dla potrzeb statystyki międzynarodowego handlu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej funkcjonuje system INTRASTAT w ramach, którego informacje o handlu pomiędzy tymi państwami zbierane są bezpośrednio od podmiotów realizujących obroty towarowe.

Podstawowa funkcjonalność:

  • tworzenie, drukowanie i wysyłanie do administracji celnej w formacie XML akceptowanym przez Urząd Celny deklaracji Intrastat/Przywóz i Intrastat/Wywóz;
  • tworzenie i drukowanie miesięcznych rejestrów VAT dotyczących nabyć wewnątrzwspólnotowych oraz dostaw wewnątrzwspólnotowych;
  • tworzenie i drukowanie faktur wewnętrznych VAT dokumentujących nabycie wewnątrzwspólnotowe;
  • tworzenie i drukowanie kwartalnych informacji podsumowujących VAT o nabyciach wewnątrzwspólnotowych oraz kwartalnych informacji podsumowujących VAT o dostawach wewnątrzwspólnotowych.

Dodatkowa funkcjonalność:

  • import danych z systemów ZAKUP i FAKTURA w wersji DOS i WINDOWS;
  • kopiowanie deklaracji do archiwum; weryfikacja poprawności danych do deklaracji pod kątem Intrastatu i VAT-u; aporty błędów - faktury transportowe niepowiązane z żadną dostawą, brak danych w wymaganych polach bazy danych, różnice wartości nabyć z dokumentu źródłowego do wartości faktur;
  • rozliczanie faktur transportowych do poszczególnych pozycji dokumentów źródłowych powiązanych z tą fakturą według masy;
  • inne zestawienia m.in. materiały w drodze i dostawy niefakturowane.

Masz jakieś pytania? Nie wahaj sie ich zadać!