Rejestry

Rejestry to rozwiązanie typu no-code/low-code, które pozwala użytkownikowi biznesowemu przenieść dowolną ewidencję do wersji elektronicznej. Oprogramowanie może być wdrażane w modelu usługowym SaaS lub instalowane na infrastrukturze klienta.

Przy wykorzystaniu przyjaznego interfejsu projektowania w łatwy i intuicyjny sposób można stworzyć własną aplikację do prowadzenia oczekiwanego rejestru lub grupy rejestrów. Rozwiązanie pozwala na tworzenie także bardziej złożonych aplikacji jak np. aplikacja do prowadzenia inwestycji czy też obsługi zasobów mieszkaniowych gminy. rejestry dają możliwość wykorzystania wielu rodzajów pól w tym pól wyliczeniowych oraz słowników dopasowanych do gromadzonych danych. Ponadto umożliwiają one rozbudowane zarządzanie uprawnieniami dostępu.

Jeżeli prowadzenie ewidencji wymaga bardziej złożonego procesu bez problemu można go zamodelować z użyciem wbudowanego silnika workflow, np. celem zapewnienia wielopoziomowej akceptacji, opiniowania czy też innej interakcji.

Użytkownicy zintegrowanego systemu zarządzania miastem (gminą) - RATUSZ® ( https://www.rekord.com.pl/ratusz ), autorstwa REKORD SI, uzyskają szereg dodatkowych możliwości takich jak: jednolity system uprawnień, centralny rejestr podmiotów, wspólna struktura organizacyjna oraz ścisła współpraca z platformą zarządzania dokumentami – eDokument EZD.JST. Dzięki prostej i intuicyjnej budowie możliwa jest szybka adaptacja rozwiazania do zmieniających się wymagań rynkowych i zmian prawnych.

Cechy charakterystyczne:
 • definiowalne rodzaje pól

 • obsługa pól wyliczalnych

 • pełna rozliczalność wpisów

 • powiązania typu nadrzędny-podrzędny

 • wyszukiwanie pełnotekstowe

 • wydruki szablonowe

 • rozbudowany mechanizm dostępowy oparty o role

 • responsywny interfejs

 • współpraca z silnikiem procesów (mechanizm workflow)

 • możliwość tworzenia aplikacji złożonych opartych o grupy rejestrów

 • integracja z zewnętrznymi usługami

 • integracja z systemem eDokument

 • importy i eksporty danych w formacie csv

Przykładowe obszary zastosowania:

rejestry dokumentów

 • rejestr uchwał zarządu

 • rejestr uchwał walnego zgromadzenia

 • rejestr aktów notarialnych

 • rejestr spraw sądowych

 • rejestr umów (media, praktyki zawodowe itd.)

 • rejestr zarządzeń

 • rejestr audytów

Zarządzanie zasobami IT

 • rejestr uprawnień w systemach komputerowych

 • rejestr oprogramowania komputerowego

 • rejestr napraw sprzętu

 • lista kontrolna kopii zapasowych

Zarządzanie projektami i inwestycjami

Rejestr projektów w tym:

 • rejestr harmonogramów

 • rejestr odbiorów

 • rejestr dokumentów

Rejestry inwestycji w tym:

 • rejestr umów

 • rejestr przeglądów

 • rejestr odbiorów

 • rejestr dokumentów OT

 • rejestr zadań