Lider 2

Lider to aplikacja pozwalająca na prezentowanie oraz analizę dowolnych danych znajdujących się w bazach systemu Ratusz. Podstawowym wyróżnikiem tego programu jest wykorzystanie przeglądarki internetowej jako narzędzia do przeglądania danych.

Program przeznaczony jest dla różnego szczebla kadry zarządzającej instytucją, która potrzebuje intuicyjnego dostępu do informacji zarządczej oraz dla szerszego grona użytkowników, którym można udostępnić np. dane z systemu kadrowego (informacje o wykorzystaniu urlopu, nadgodzinach, nieobecnościach), dane o wykonaniu budżetu lub obowiązujące zarządzenia i procedury.

Wybrane funkcjonalności:
 • prosty, intuicyjny interfejs dostępu do danych poprzez przeglądarkę www

 • dostęp do danych pochodzących ze wszystkich modułów pakietu Ratusz, a także danych z innych baz (IBM DB2, Oracle, Microsoft SQL, MySQL i inne)

 • współpraca z bazami danych w trybie „on-line"

 • dane udostępniane w trybie „tylko do odczytu”

 • łączenie raportów w wielopoziomowe układy hierarchiczne poprzez mechanizm odnośników z przekazywaniem parametrów – różne raporty podrzędne wywoływane są przez kliknięcia w odnośniki w raportach nadrzędnych (mechanizm drill down i drill through)

 • możliwość tworzenia i udostępniania wydruków o wysokich wymaganiach co do formatu prezentowanych danych

 • możliwość wykorzystywania różnych szablonów odt/docx do tworzenia raportów

 • możliwość budowania kokpitów menadżerskich

 • rozbudowane możliwości definiowania parametrów wejściowych różnych typów

 • obsługa zestawów parametrów wejściowych dla raportów

 • mechanizm kontekstu pozwalający na filtrowanie danych w raporcie zależnie od osoby wywołującej i związanych z nią cech

 • możliwość podglądu plików, do których są odwołania w bazach

 • integracja z systemem obsługi dokumentów pozwalająca na podgląd dokumentów wprost z systemu analitycznego w ramach posiadanych uprawnień

 • proste tworzenie wyszukiwarek danych wg dowolnych kryteriów

 • możliwość prezentacji graficznej raportów w postaci wykresów

 • personalizacja raportów - sterowanie widocznością kolumn i układem graficznym przez użytkownika

 • filtrowanie danych raportu do wydruku/wysłania z dokładnością do wiersza i kolumny

 • możliwość wysyłania raportów pocztą elektroniczną wprost z systemu

 • export danych z raportu do pliku w formatach pdf, rtf, xls, csv, html i txt

 • organizacja raportów w hierarchiczny, wielopoziomowy układ grup

 • oparty o role mechanizm przyznawania uprawnień do grup raportów/wydruków

 • współpraca z większością popularnych przeglądarek - Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera

 • narzędzie do tworzenia, modyfikacji i testowania raportów oraz zarządzania całością systemu

 • możliwość dostosowania kolorystyki i elementów graficznych interfejsu użytkownika programu do wymagań klienta

 • paczka standardowych hierarchii raportów (ok. 300) dla systemu Ratusz® podzielona na grupy główne: Budżet, Finanse jednostki, Dochody, Sprawy, Korespondencja, Zasoby Ludzkie, Dla Naczelników, Dla Pracowników – dostarczana od razu z systemem