eUrząd

eUrząd to urząd dostępny drogą elektroniczną, w którym można załatwić sprawy niezależnie od pory dnia i miejsca pobytu. W e-urzędzie obsługa interesantów odbywa się na bieżąco. Uzyskanie informacji, złożenie wniosku, załatwienie i monitorowanie sprawy odbywa się zdalnie poprzez Internet i - co równie ważne - zgodnie z procedurami bezpieczeństwa informacji. Aplikacja zwiększa ponadto efektywność pracy administracji samorządowej.
Wybrane funkcjonalności:
 • udostępnianie informacji publicznych z danych strukturalnych

 • możliwość prostego dodawania zestawień z innych obszarów

 • możliwość pobierania danych z różnych baz danych

 • możliwość łączenia zestawień w wielopoziomowe układy hierarchiczne z wywoływaniem zestawień podrzędnych z przekazywaniem parametrów poprzez odnośniki

 • udostępnianie informacji po uwierzytelnieniu (np. podatki, inne opłaty i rozrachunki z urzędem, stan sprawy, itp.)

 • możliwość prostego dodawania zestawień z innych obszarów

 • możliwość pobierania danych z różnych baz danych

 • możliwość łączenia zestawień w wielopoziomowe układy hierarchiczne z wywoływaniem zestawień podrzędnych z przekazywaniem parametrów poprzez odnośniki

 • możliwość realizacji płatności należności podatkowych poprzez usługę PayByNet

 • możliwość tworzenia hierarchicznego katalogu usług z odnośnikami do miejsc publikacji usług w sieci oraz kategoryzacją

 • arządzanie użytkownikami (obsługa własnych kont użytkowników systemu; możliwość wykorzystania kont użytkowników z platformy ePUAP do logowania do systemu - integracja z ePUAP w zakresie „Single Sign-on”; obsługa mechanizmu pełnomocnictw)