Portal Sprawozdawczości Finansowej

Portal Sprawozdawczości Finansowej to platforma komunikacyjna na linii organ – jednostka organizacyjna. Jej zadaniem jest usprawnienie i ujednolicenie sposobu przesyłania wszelkich dokumentów, automatyczna synchronizacja danych z systemem finansowo-księgowym i budżetowym oraz zapewnienie wglądu do wybranych danych finansowo-budżetowych. Dostęp do danych za pomocą przeglądarki umożliwia korzystanie z aplikacji w dowolnym miejscu i czasie bez konieczności instalowania dodatkowych narzędzi.
Wybrane funkcjonalności:
 • wspólna baza danych budżetowych dostępna z dowolnego miejsca (zarówno w Urzędzie, jak i w jednostkach)

 • praca na tych samych dokumentach (dokumenty zmieniają statusy, w zależności od podejmowanych czynności)

 • możliwe składanie dokumentów online bezpośrednio do konkretnego wydziału (z pominięciem kancelarii)

 • wymiana danych z systemami finansowo-księgowymi oraz Besti@

 • możliwa współpraca z ePUAP – w przypadku konieczności wygenerowania UPO

 • możliwość dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków przez użytkowników według określonych uprawnień lub składania wniosków o zmianę w planie

 • analiza planu, wykonania, środków do dyspozycji z wybraną dokładnością

 • tworzenie/import słowników, przypisywanie ról i uprawnień

 • tworzenie załączników/projektów uchwał na podstawie wniosków

 • import/eksport dokumentów planu do systemu finansowo-księgowego

 • udostępnienie formularzy sprawozdań budżetowych i finansowych dostępnych w module budżetowym