PKZP

Program służy do obsługi księgowości kasy zapomogowo-pożyczkowej i funduszu mieszkaniowego.
Wybrane funkcjonalności:
 • obsługa składek i pożyczek Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej

 • obsługa Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego (pożyczki remontowe, uzupełniające, budowlane)

 • obsługa Funduszu Dodatkowego

 • zestawienie wkładów i obrotów miesięcznych

 • zawieszanie aktywności pożyczek

 • automatyczne przenoszenie stanów PKZP/ZFM na paski wypłat pracowników

 • wprowadzanie raportów kasowych

 • ożliwość zdefiniowania żyrantów spośród członków PKZP

 • kontrola ilości podżyrowań

 • możliwość wprowadzenia harmonogramu spłat pożyczek

 • możliwość generowania przelewów pożyczek