Rejestracja Czasu Pracy

Program RCP przeznaczony jest do ewidencji oraz rozliczania czasu pracy pracowników.
Wybrane funkcjonalności:
 • harmonogramowanie czasu pracy pracowników

 • definiowanie regulaminów czasu pracy z dowolną dokładnością (grupy pracowników, miejsca pracy, poszczególni pracownicy)

 • ewidencja wejść i wyjść pracownika

 • ewidencja przepustek służbowych i prywatnych

 • ewidencja spóźnień

 • ewidencja czasu pracy

 • ewidencja delegacji

 • ewidencja odpracowywania spóźnień i wyjść prywatnych

 • ewidencja godzin nadliczbowych

 • ewidencja pracy w godzinach nocnych

 • szeroka gama raportów (m.in. karta czasu pracy, rozliczenie czasu pracy)

 • przestrzeganie Kodeksu Pracy w zakresie czasu pracy i norm z nim związanych

 • automatyczne porównywanie rejestracji i harmonogramu podczas procedury zamykania dnia z uwzględnieniem parametrów systemu

 • automatyczne naliczenie i rozliczenie przepustek służbowych i prywatnych podczas procesu zamykania dnia

 • bezpośrednia współpraca z czytnikami bez konieczności użytkowania dodatkowego

 • przekazywanie informacji zwrotnej do czytnika zawierającej bilans czasu pracy i bilans urlopu

 • współpraca z dowolnymi czytnikami poprzez plik tekstowy z zapisem rejestracji