Systemy Ewidencyjne

Dodatki Mieszkaniowe

Dodatki Mieszkaniowe

Program służy do rejestracji, ewidencji oraz sporządzania zestawień dotyczących złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Program generuje comiesięczne listy wypłat i umożliwia dokonywanie rozliczeń z zarządcami domów w zakresie wypłat dodatków. Współpracuje ponadto z programem Przelew, generując odpowiednie polecenia zapłaty dla zarządców jak również dla wnioskodawców.
Wyliczanie wielkości dodatku mieszkaniowego następuje w sposób automatyczny, w oparciu o parametry zdefiniowane w programie, a wynikające wprost z Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych.