Ewidencja Licencji Transportu

Program Ewidencja Licencji Transportu Drogowego umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji licencji, zezwoleń i zaświadczeń dotyczących transportu drogowego, przewozów własnych i licencji taksówkowych.
Wybrane funkcjonalności:
 • działanie w oparciu o przeglądarkę internetową (dwa moduły eLTD i uELTD)

 • zgodność z ustawami: Dz. U. 2004.144.1519, Dz. U. 2007.125.874, Dz. U. 2004.153.1612

 • edytowalne wydruki zezwoleń, licencji, zaświadczeń , decyzji, zgodnie z wzorem ustawowym

 • wypisy zezwoleń, licencji, zaświadczeń zgodnie z wzorem ustawowym

 • edytowalne szablony wydruków

 • ewidencja podmiotów ubiegających się o licencję/zezwolenie, powiązanie z eDG

 • ewidencja cofnięcia i zawieszenia licencji/zezwolenia

 • ewidencja załączników

 • ewidencja pojazdów i ich powiązanie z konkretną licencją/zezwoleniem i określenie ich tras przejazdu

 • ewidencja transportu na potrzeby własne i wystawianie zaświadczeń

 • ewidencja przeprowadzonych kontroli przedsiębiorcy

 • możliwość współpracy z obiegiem dokumentów (eDokument)

 • możliwość ewidencjonowania dodatkowych informacji przy głównych tabelach w programie (dynamicznie tworzone z parametrów dane dodatkowe)

 • słowniki typów decyzji, wydruków powiązanych z typami, podstaw prawnych, typów załączników itp.

 • zestawienia zbiorcze

 • obsługa przydzielonych druków ścisłego zarachowania (pule numerów druków)

 • wyszukiwarka informacji o podmiocie, licencji, zezwoleniu, pojeździe