Zakończenie projektu „Starter”

09 marzec 2018
Dyrektor Piotr Szymura i uczestnicy projektu

7 marca 2018 roku odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Starter”. Jego adresatami byli studenci kierunku Informatyka Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Projekt umożliwiał zdobycie doświadczenia poprzez wykonywanie projektów dla firm IT w formie outsourcingu. Podstawowym założeniem innowacji było stworzenie modelu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem a zespołem studentów. Innowacja społeczna testowana była w okresie od 1 sierpnia 2017 do 31 stycznia 2018 roku. Jej autorami i inicjatorami byli Agnieszka Zielińska i dr inż. Tomasz Gancarczyk – pracownicy naukowo-dydaktycznie uczelni.

W projekcie wzięła udział także firma Rekord SI poprzez podjęcie współpracy z trzema studentami. Filip Bachul, Patryk Nikrewicz i Dominik Narożyński od września do grudnia 2017 tworzyli dla firmy aplikację telemetryczną.

Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest otrzymywanie informacji na temat użycia poszczególnych funkcjonalności systemów Rekordu. W rezultacie nasze programy staną się bardziej niezawodne i dostosowane do potrzeb użytkowników, a pracownicy skoncentrują swoje działania na funkcjonalności, które są najczęściej używane.

Z ramienia zarządu firmy działania zespołu nadzorował dyrektor Piotr Szymura, a co tygodniowe spotkania ze studentami prowadzili programiści Arkadiusz Benedykt i Piotr Kościelniak.

-„Starter” umożliwił studentom wykorzystanie nabytej podczas studiów wiedzy w realnych projektach realizowanych w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami. Projekt „Starter” miał unikatowy charakter interdyscyplinarny. Oprócz umiejętności technicznych - dzięki wsparciu mentorów - studenci udoskonalali także swoje kompetencje społeczne, które są kluczowe w realiach dzisiejszej gospodarki - mówił Rektor ATH, prof. dr hab. inż. Jarosław Janicki.

- Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tym projekcie. To ważne, aby studenci zobaczyli, jak wygląda rynek pracy i środowisko, w którym będą musieli się już niebawem odnaleźć. Jestem przekonany, że studenci, którzy wzięli udział w „Starterze” nie tylko lepiej zrozumieli perspektywę przedsiębiorców, ale także udoskonalili umiejętność pracy w zespole – mówił Piotr Szymura, dyrektor pionu produkcji oprogramowania.

            W ramach projektu odbywały się co tygodniowe spotkania w przedsiębiorstwach, dla których prowadzono projekty. Interdyscyplinarność projektu związana była także z licznymi warsztatami dla studentów w tematach takich jak komunikacja interpersonalna, współpraca w zespole czy działalności typu start-up. Dwa warsztaty zostały poprowadzone przez aktorów na deskach Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, gdzie studenci doskonalili umiejętności wystąpień publicznych.

Warto dodać, że głównym celem projektu było przetestowanie koncepcji nowego modelu współpracy na linii przedsiębiorcy-studenci z uwzględnieniem aspektów społecznych. Osoby, oceniające projekt, uznały pomysł za unikatowy na skalę kraju oraz możliwy do naśladowania i popularyzowania także w innych środowiskach akademickich.

Projekt „Starter” wpisuje się w strategię firmy REKORD SI, która od wielu lat współpracuje ze środowiskiem akademickim. W jej wyniku studenci poszerzają swoje umiejętności, przy okazji wdrażając konkretne rozwiązania, znajdujące zastosowanie techniczne i biznesowe.

Dyrektor Piotr Szymura w czasie zakończenia projektu
zakończenie projektu na ATH
prezentacja projektu w Rekord SI
warsztaty z zakresu rynku pracy i przedsiębiorczości w Rekord SI