REKORD PPK pomaga dołączyć do systemu oszczędzania

16 wrzesień 2020

Pracownicze Plany Kapitałowe to stworzony w 2018 roku system wspólnego oszczędzania długoterminowego obejmujący ubezpieczonego pracownika, jego pracodawcę oraz państwo. Obowiązek dołączenia do systemu powiązany jest z wielkością zatrudnienia i rodzajem prowadzonej działalności.

 

Firma REKORD SI przygotowała swoje oprogramowanie do wymogów związanych z wprowadzeniem PPK. Wprowadzone zmiany w systemach kadrowo-płacowych obejmują m.in.:

  • ewidencję uczestników PPK,
  • ewidencję wartości procentowych składek płaconych przez pracowników i pracodawcę,
  • prezentację informacji dotyczących aktualnego stanu zgłoszenia i kartotekę stanu składek na PPK w systemach kadrowo-płacowych,
  • naliczenie składek podczas generowania list płac,
  • dostosowanie do aktualnej interpretacji Ministerstwa Finansów dotyczącej uwzględniania w podstawie opodatkowania składek od pracodawcy w zależności od terminu przekazania ich do towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Dodatkowo klient może zaopatrzyć się w aplikację REKORD PPK umożliwiającą zarówno obsługę ewidencyjną uczestników programu, jak również transmisję dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). Moduł umożliwia realizację ustawowego obowiązku zgłoszenia uczestników PPK do „instytucji finansowych”. W tym celu system wygeneruje pliki xml lub csv w formacie opracowanym przez „grupę projektową PPK”. Program posiada także zaimplementowane komponenty do wymiany bezplikowej poprzez api. Program Rekord PPK, jest w pakiecie kadrowo-placowym, dominującym narzędziem do zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi pod kątem identyfikacji zdarzeń związanych z uczestnictwem pracowników w PPK oraz komunikacji z towarzystwami inwestycyjnymi. Szczególną rolą systemu będzie przechowywanie dowodów zdarzeń związanych z funkcjonowaniem PPK. Program został również wyposażony w podstawowe wydruki i analizy ułatwiające zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Do poprawnej implementacji rozwiązania wymagane są aktualne wersje systemów kadrowo-płacowych autorstwa firmy REKORD SI.