REKORD informatyzuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

16 grudzień 2020

Nowoczesne standardy informatyczne w zakresie planowania budżetu, obsługi finansowo – księgowej oraz sprawozdawczości budżetowej zostaną wdrożone przez REKORD SI w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Realizacja projektu znacząco usprawni pracę urzędników, co wprost przełoży się na wzrost poziomu obsługi mieszkańców Województwa Małopolskiego.

Wicemarszałek Łukasz Smółka, Marta Malec-Lech z zarządu województwa oraz Prezes Janusz Szymura podpisali list intencyjny w sprawie zawarcia umowy na system ds. planowania budżetu i obsługi finansowo – księgowej oraz sprawozdawczości budżetowej. Celem projektu „Zintegrowany System Informatyczny – narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim” jest cyfryzacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ze szczególnym naciskiem na informatyzację obszaru finansowo-księgowego oraz implementację nowoczesnych narzędzi analitycznych. Aktualnie Urząd wykorzystuje  system finansowo – księgowy, którego użytkowanie opiera się na wykorzystaniu plików XLS. Dodatkowo, system nie jest dostępny dla jednostek organizacyjnych województwa.

- Stale rosnące potrzeby i oczekiwania użytkowników wymagają wdrażania w jednostkach administracji samorządowej nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspomagających ich pracę – powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

- Głównym celem wdrożenia systemu finansowo- księgowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego jest przyspieszenie i uproszczenie przetwarzania coraz obszerniejszych danych powstających w poszczególnych komórkach, referatach czy wydziałach oraz wsparcie procesów zarządzania – dodała Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Oddział REKORDU SI w Krakowie, który w stolicy Małopolski jest obecny od 10 lat, będzie merytorycznie i organizacyjnie wspierał proces wdrożeniowy. - Dla naszej firmy jest to duże wyzwanie, ale trzeba pamiętać, że REKORD SI działa w obszarze administracji samorządowej od ponad 30 lat. Przez ten czas udało nam się dokonać informatyzacji szeregu miast, natomiast wiele lat czekaliśmy na realizację tak dużego projektu. Dzięki nabytemu doświadczeniu, dziś możemy z cała pewnością powiedzieć, że jesteśmy na ten projekt gotowi – mówi Janusz Szymura, Prezes REKORDU SI.

Realizacja umowy rozpocznie się z początkiem stycznia 2021 roku. Wartość umowy to ok. 12,2 mln zł, z czego 85% wartości umowy stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.