Forum Miasteczek Polskich

20 wrzesień 2021

W dn. 16 – 17 września 2021 r. Prezes Janusz Szymura wziął udział w Forum Miasteczek Polskich w Warszawie. Było to dwudniowe spotkanie samorządowców, przedstawicieli administracji państwowej oraz biznesu. Podczas wydarzenia odbyły się 3 sesje plenarne oraz 12 paneli, a udział wzięło ponad 50 ekspertów i prelegentów, w tym ekspertów biznesowych i samorządowych, a także ministrów.

Tematyka Forum obejmowała szereg zagadnień, takich jak obecna perspektywa budżetowa UE, planowane przez rząd zmiany w zakresie podatkowym, transformacja energetyczna czy wynagrodzenia w administracji publicznej. Pośród podejmowanych tematów ważne miejsce zajęły kwestie cyfryzacji administracji samorządowej. REKORD SI był patronem panelu pt. „Cyfrowy urząd – efektywne narzędzia informatyczne oraz źródła ich finansowania”. W ramach panelu pierwszego dnia Prezes Szymura uczestniczył w dyskusji, w której udział brał m. in. Marek Zagórski, były Minister Cyfryzacji. Dyskusja oscylowała wokół zagadnień roli państwa jako dostarczyciela norm prawnych obowiązujących na rynku IT w administracji oraz wyzwań, szans i zagrożeń, jakie stoją przed dostawcami usług cyfrowych dla urzędów. Z kolei drugiego dnia Prezes Szymura był jednym z gości panelu pt. „Smart growth / slow city / compact city / green city – ciekawe idee w kontekście realiów miasteczek polskich oraz praktyczne narzędzia techniczne i informatyczne służące zarządzaniu miastem i wyzwalaniu energii społecznej”.

Organizatorami wydarzenia były Unia Miasteczek Polskich – członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – oraz ACF Doradcy Samorządu sp. z o.o.

Fot.: Forum Miasteczek Polskich