Nowe wdrożenie w Gminie Kórnik

2 marca 2023 roku Prezes Rekordu SI Janusz Szymura odwiedził Urząd Miasta i Gminy Kórnik.

Kórnik to miasto położone w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, będące siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kórnik. W Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik Prezes Szymura podpisał umowę na realizację zadania pod nazwą „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik”. W uroczystym podpisaniu umowy ze strony urzędu udział wzięli Burmistrz Przemysław Pacholski, wiceburmistrz Sebastian Wlazły, Skarbnik Katarzyna Szamałek, główny specjalista ds. zamówień publicznych Violetta Górczak-Mieloch i informatyk Przemysław Byczyński. Ze strony Rekordu SI obecni byli Prezes Janusz Szymura i Kierownik projektu Izabela Kolbusz.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w ramach zadania polegającego na dostawie licencji na oprogramowanie elektronicznego urzędu oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, a także wdrożeniu wraz z instalacją zintegrowanego systemu informatycznego i szkoleniu pracowników. Elementami wdrożenia będą:

  • platforma eUrząd
  • e-usługi wraz z aplikacją mobilną
  • system podatkowy
  • system opłatowy
  • system odpadowy
  • Obieg Dokumentów (eDokument EZD.JST)
  • system finansowo-księgowy
  • system raportowo-analityczny
  • system kadrowo-płacowy

- W związku z realizacją tego projektu, 2023 rok dla naszego urzędu będzie stał pod znakiem innowacji i wzmożonej cyfryzacji usług publicznych. Celem jest nie tyko poprawa realizacji usług skierowanych do mieszkańców, ale również ułatwienie pracy urzędnikom, w szczególności w kluczowych dla samorządu kwestiach podatków i opłat lokalnych. W ramach planowanej do uruchomienia platformy e-Urząd mieszkańcy będą mogli więcej spraw załatwić bez wychodzenia z domu. Liczymy na to, że wdrożenie i uruchomienie usług znacząco poprawi odbiór funkcjonowania urzędu i przyspieszy realizację codziennych spraw załatwianych do tej pory fizycznie na miejscu – mówi Burmistrz Przemysław Pacholski.

- Było mi bardzo miło spotkać się z władzami samorządowymi Kórnika. Mamy kilkunastu klientów w województwie wielkopolskim, ale można powiedzieć, że Kórnik posiada tam palmę pierwszeństwa. Był to pierwszy urząd, z którym zaczęliśmy współpracę na obszarze Wielkopolski. Cenimy sobie merytoryczną współpracę z Panem Wiceburmistrzem Sebastianem Wlazłym i informatykiem Przemysławem Byczyńskim, a także nowatorskie podejście pracowników. Cieszy mnie też dobra współpraca pracowników urzędu z Dyrektorem Pionu Ratusz Tomaszem Boreckim i jego zespołem, o czym wspomniano w czasie spotkania – mówił Prezes Janusz Szymura.  

Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich – Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a jego wartość wynosi 1.167.464 zł netto (1.435.968 zł brutto).