Odpady komunalne

Program Odpady Komunalne służy do obsługi opłat za odpady, w kompleksowy sposób wspierając gminę w zakresie realizacji zadań dotyczących nowej ustawy o czystości i porządku w gminach. Dzięki integracji programu z innymi modułami pakietu Ratusz, gmina w szybki oraz intuicyjny sposób może wykorzystać najważniejsze dla niej funkcjonalności - poczynając od ewidencji nieruchomości, poprzez naliczanie opłat zgodnie z indywidualną uchwałą rady gminy, składanie deklaracji, księgowość analityczną, aż po analizę i generowanie sprawozdań.
Wybrane funkcjonalności:
  • ewidencja nieruchomości, z których wywożone są odpady

  • naliczanie opłat dla mieszkańców zgodnie z indywidualną uchwałą rady gminy

  • generowanie wszelkiego rodzaju decyzji, raportów oraz sprawozdań zgodnie z obowiązującą ordynacją podatkową

  • możliwość przydziału nieruchomości do odpowiednich sektorów z uwzględnieniem informacji o adresach nieruchomości (generowanych w oparciu o informacje z map)

  • współpraca z innymi systemami wchodzącymi w skład pakietu Ratusz®, takimi jak: system kasowy, obieg dokumentów, systemy podatkowe, finansowo księgowe, system egzekucje oraz z systemem elektronicznych usług publicznych eUrząd

  • współpraca z systemami firm zewnętrznych w zakresie sprawozdań

  • możliwość realizacji płatności masowych oraz wpłat kartami

  • możliwość wykorzystania kodów kreskowych na decyzjach

  • możliwość składania deklaracji podatkowych przez Internet