Rozwiązania Rekordu w Szczyrku

Szczyrk to miasto położone w południowej części województwa śląskiego, w powiecie bielskim. Jest siedzibą gminy miejskiej z ludnością w liczbie ponad 5 tysięcy mieszkańców. Miasto leży u podnóża Skrzycznego, najwyższego szczytu Beskidu Śląskiego i stanowi jeden z ważniejszych ośrodków turystyczno-narciarskich województwa śląskiego.

5 lipca 2023 roku nastąpiło podpisanie umowy między Rekordem SI a Miastem Szczyrk. W spotkaniu wzięli udział Burmistrz Szczyrku Antoni Byrdy i Prezes Rekordu SI Janusz Szymura. Kierownikiem projektu ze strony Rekordu SI jest Izabela Kolbusz, pełniąca na co dzień funkcję kierownika biura we Wrocławiu. Umowa obejmuje utworzenie portalu dla mieszkańców „e-urząd” wraz z systemem obiegu dokumentów. Jej wartość opiewa na kwotę 130 000,00 zł netto (159 900,00 zł brutto).

W zakres postępowania wchodzą następujące rozwiązania:

  • Szybkie Płatności
  • eUrząd
  • eDokument EZD.JST
  • System Powiadamiania Klienta
  • repozytoria dokumentów
  • sprzęt komputerowy

Foto: Wikipedia. 

Korzyści dla mieszkańców jest wiele. Użytkownicy zyskają możliwość uiszczania większości należności wobec gminy z poziomu jednej aplikacji eUrząd. Ponadto mieszkańcy otrzymywać będą na bieżąco informacje zarówno o stanie należności, jak też bieżących wydarzeniach w gminie.  Z punktu widzenia urzędu znaczącą wartością dodaną jest poprawa obiegu informacji wewnątrz organizacji oraz możliwość tworzenia informacji i powiadomień dla mieszkańców.

- W poprzednich latach Urząd Miejski korzystał już z naszych systemów budżetowych oraz kadrowo-płacowych. Obecnie przystępujemy do nowego etapu informatyzacji. Z lokalnej specyfiki tej gminy wynika, że wielu właścicieli obiektów turystycznych nie mieszka w Szczyrku, dlatego  możliwość korzystania z e-usług da takim osobom sporo korzyści w zakresie zarządzania swoimi należnościami względem gminy. Z kolei Obieg Dokumentów pomoże w porządkowaniu procesów wewnątrz urzędu. Niedługo administracja samorządowa będzie musiała przestawić się na cyfrową komunikację pod postacią  eDoręczeń oraz na posługiwanie się cyfrowymi dokumentami sprzedaży czyli eFakturami. Obieg Dokumentów naszego autorstwa pomoże w transformacji ku nowym warunkom pracy urzędu – mówił po podpisaniu umowy Prezes Rekordu SI Janusz Szymura.