eDokument

Szybkie i sprawne zarządzanie wszystkimi dokumentami

Program Zarządzanie Dokumentami jest częścią pakietu Rekord.ERP. Umożliwia on uporządkowanie i właściwe zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą z firmy oraz wszystkimi dokumentami własnymi. W powiązaniu z pozostałymi modułami pakietu Rekord.ERP pozwala on również na monitorowanie i modelowanie procesów realizowanych w firmie, takich jak: obsługa ofertowania, zamówień obcych, zamówień własnych, faktur zakupowych, itd. Możliwe jest również modelowanie i monitorowanie innych procesów, których realizacja nie wiąże się z funkcjonowaniem systemu ERP.

zarządzanie dokumentami

Podstawowa funkcjonalność w zakresie obsługi dokumentów:

 • rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
 • specjalny moduł rejestracji poczty elektronicznej;
 • dekretacja dokumentów na wydziały i osoby;
 • definiowalne stany dokumentów;
 • obsługa wzorców dokumentów (szablonów);
 • szybkie wyszukiwanie po polach opisowych;
 • dodatkowe klasyfikatory dokumentów ułatwiające grupowanie i wyszukiwanie;
 • możliwość powiadamiania o nowych dokumentach;
 • raporty predefiniowane i szybkie, tworzone z dowolnego okna programu.

Podstawowa funkcjonalność w zakresie obsługi procesów:

 • zakładanie i automatyczne znakowanie spraw (procesów);
 • przejmowanie sprawy (procesu) w określonym stanie przez inne moduły systemu Rekord.ERP;
 • obsługa standardowych procesów (ofertowanie, zamówienie obce, reklamacja, zamówienie własne, faktury zakupowe itd.) w powiązaniu z właściwymi modułami systemu Rekord.ERP;
 • obsługa innych procesów w trybie uproszczonym i proceduralnym z generowaniem zadań;
 • dekretacja spraw (procesów) i zadań na wydziały i osoby;
 • powiązanie statusu sprawy (procesu) ze stanem dokumentu;
 • jednolite monitorowanie stopnia realizacji spraw (procesów);
 • uprawnienia dostępu na poziomie rodzaju dokumentu i rodzaju sprawy (procesu);
 • możliwość powiadamiania o stanie spraw (procesów);
 • słowniki definiujące strukturę organizacyjną;
 • raporty predefiniowane i szybkie, tworzone z dowolnego okna programu.

Inne cechy:

 • jednolite, automatyczne informowanie o zdarzeniach z wykorzystaniem programów Alert i Komunikator lub e-mail;
 • współpraca z systemami pocztowymi (odbiór i wysyłka) oraz faxowymi.

Masz jakieś pytania? Nie wahaj sie ich zadać!