Zamówienia Obce

Rejestrowania oraz monitorowanie zamówień

Podstawowe narzędzie działów obsługi klienta, które pozwala tworzyć oferty dla kontrahentów wraz ze wstępną kalkulacją kosztów realizacji (na podstawie elastycznych algorytmów definiowania kosztów rodzajowych). Możliwość rejestrowania zamówień złożonych przez odbiorców oraz monitorowanie stanu zaawansowania ich realizacji sprawia, że dane z tego modułu stanowią podstawę zleceń produkcyjnych oraz planowania produkcji. Współpraca z systemami Zarządzania Dokumentami umożliwia z kolei pełną kontrolę procesów ofertowania i realizacji zamówień w przedsiębiorstwie.

zamówienia obce

Szablony dokumentów

System umożliwia definiowanie szablonów dokumentów do pakietów biurowych, a także przesyłanie potwierdzeń oraz dokumentów ofertowych do klienta drogą elektroniczną (fax, e-mail). Definiowanie ścieżek odpowiedzialności za realizację na linii sporządzający - nadzorujący - odpowiedzialny oraz zapewnienie środowiska komunikacji drogą elektroniczną pomiędzy tymi osobami zapewnia przejrzysty i spójny przepływ dokumentów ofertowych w przedsiębiorstwie.

Podstawowa funkcjonalność:

  • ewidencja i kalkulacja wstępna zapytań ofertowych zgłaszanych przez odbiorców;
  • ewidencja zamówień składanych przez odbiorców;
  • monitorowanie procesu obsługi zamówienia;
  • monitorowanie zaawansowania wytwarzania w oparciu o zamówienia obce;
  • emisja elektroniczna potwierdzeń zamówień.

Masz jakieś pytania? Nie wahaj sie ich zadać!