ePrzedstawiciel

Szybkie i wygodne składanie ofert

Aplikacja umożliwia przedstawicielom handlowym firmy oraz innym osobom pracującym poza firmą składanie zamówień poprzez Internet w imieniu będących pod ich opieką kontrahentów. Możliwe jest również śledzenie stanu realizacji tych zamówień, przegląd faktur i kontrola płatności oraz planowanie i rejestracja kontaktów z kontrahentami. Program jest w pełni zintegrowany z pakietem Rekord.ERP. Zamówienia składane w module ePrzedstawiciel są widoczne, jak wszystkie inne zamówienia, w programie Zamówienia Obce. Planowane i odbyte kontakty są widoczne w systemie CRM, pozwalając na kontrolę aktywności przedstawicieli przez osoby za to odpowiedzialne.

System erp eprzedstawiciel

Integracja z innymi modułami

W powiązaniu z programem Lider, system ePrzedstawiciel umożliwia udostępnienie przedstawicielom handlowym i innym pracownikom mobilnym wszystkich informacji (ceny, stany magazynowe, dostępność towarów, informacje o płatnościach itd.) oraz narzędzi do planowania i rejestracji, niezbędnych do efektywnego wykonywania przez nich swoich zadań.

Podstawowa funkcjonalność:

 • przeglądarkowy interfejs dostępu do danych;
 • logowanie użytkownika dla przedstawiciela;
 • dostęp do danych obsługiwanych kontrahentów;
 • wielopoziomowa wyszukiwarka produktów wg grup asortymentowych;
 • prezentacja informacji o produkcie (ceny, opisy, jednostki miar, stany magazynowe, dostępność) z systemu ERP i dodatkowej;
 • ceny personalizowane na kontrahenta, promocje;
 • obsługa koszyka i składania zamówień;
 • przegląd zamówień już złożonych;
 • informacje o stanie realizacji, terminach, osobach odpowiedzialnych;
 • przegląd wystawionych faktur z powiązaniem z zamówieniami;
 • informacje o stanie płatności, terminach itd;
 • wprowadzanie informacji o planowanych i wykonanych kontaktach;
 • plan wizyt;
 • wiadomości z firmy.

Masz jakieś pytania? Nie wahaj sie ich zadać!