eHR

Przeglądarkowy interfejs

System eHR został napisany w technologii trójwarstwowej, z interfejsem w przeglądarce internetowej. Dostęp do systemu jest warunkowany od miejsca pracownika w strukturze organizacyjnej jednostki, a tym samym możliwe do uzyskania są cztery poziomy dostępu:

 • Użytkownicy – mają dostęp jedynie do swoich danych;
 • Kierownicy – mają dostęp do danych swoich oraz pracowników im podległych;
 • Kierownictwo wyższego szczebla – ma dostęp dodatkowo do danych statystyczno-przekrojowych dla całej organizacji;
 • Operatorzy – osoby o dodatkowych uprawnieniach, mają wpływ na działanie systemu i transport danych pomiędzy systemem eHR, a klasycznymi systemami Kadrowo-Płacowymi.
 rekord.erp

Podstawowa funkcjonalność:

 • podgląd kalendarza absencji;
 • możliwość składania kart urlopowych (wraz ze wszystkimi konsekwencjami, zatwierdzaniem ich poprzez osoby stojące wyżej w strukturze organizacyjnej);
 • podgląd dowolnego paska płacowego z dowolnej listy płac (własnego);
 • podgląd kompletu danych osobowych;
 • podgląd danych o członkach rodzin;
 • podgląd danych o odbytych szkoleniach;
 • składanie wniosków o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu, dochodach, przychodach;
 • podgląd danych z systemu Rejestracja Czasu Pracy – wejścia, wyjścia, bilans czasu pracy, nadgodziny;
 • podgląd historii awansów i stawek historycznych;
 • podgląd kartotek: zarobkowej, ZUS oraz podatkowej;
 • podgląd umów o pracę;
 • podgląd stanów i obrotów pożyczek PKZP/ZFM;
 • podgląd wydanego wyposażenia pracownika;
 • wprowadzanie i ewidencja ocen pracowników podwładnych;
 • zatwierdzanie kart urlopowych pracowników podwładnych wraz z delegacją tego obowiązku w górę w strukturze organizacyjnej w przypadku absencji;
 • tabela wykorzystania urlopów pracowników podległych;
 • zestawienia struktury zatrudnienia według pracy, wieku, płci, wykształcenia;
 • statystyka absencji z podziałem na wydziały;
 • statystyka zwolnień L4 z podziałem na wydziały;
 • statystyki wykorzystania urlopów z podziałem na wydziały;
 • struktura absencji;
 • układ struktury organizacyjnej;
 • wykaz świadczeń z ZFŚS;
 • obsługa wniosków i poleceń wyjazdu służbowego;

Planowane funkcjonalności w wersji rozwojowej:

 • wykaz zakresu obowiązków;
 • tabela zastępstw w trakcie absencji;
 • wprowadzanie i rozliczanie delegacji;
 • karta obiegowa;
 • wnioski pracownika o zmianę danych osobowych/członków rodzin;
 • obsługa poleceń pracy w godzinach ponadwymiarowych.

Masz jakieś pytania? Nie wahaj sie ich zadać!