Rejestracja Czasu Pracy

RCP umożliwia harmonogramowanie czasu pracy pracowników oraz definiowanie szeregu regulaminów. Program jest w pełni zintegrowany z systemami Kadry i Płace.

rcp rekord.erp

Podstawowa funkcjonalność:

  • rejestracja czasu pracy – ewidencja wejść i wyjść pracowników (przy współpracy z czytnikami kart zbliżeniowych lub bez nich);
  • możliwość przygotowania wielopoziomowego harmonogramu pracy dla zakładu, działów i pracowników;
  • rozliczanie i bilansowanie czasu pracy w oparciu o dokonane rejestracje dotyczące absencji;
  • planowanie absencji, delegacji, wyjść prywatnych i służbowych;
  • raportowanie przekroczeń dobowego czasu pracy, spóźnień, nadgodzin, czasu przepracowanego, godzin pracy nocnej itp.;
  • pełna współpraca i wymiana informacji z systemami Kadry, Płace;
  • jednoczesna rejestracja absencji w systemach Kadry, Płace;
  • automatyczne generowanie w systemie Płace dokumentów dotyczących wynagrodzeń dla pracowników na podstawie rejestracji w RCP, rozliczanie godzin nadliczbowych, itp.

Masz jakieś pytania? Nie wahaj sie ich zadać!