Kadry

Dane kadrowe pracowników

System przeznaczony jest do prowadzenia kartotek zawierających dane kadrowe pracowników. Podstawowe informacje przechowywane przez program to dane osobowe, ewidencyjne i identyfikacyjne pracowników oraz informacje o nabytych kwalifikacjach zawodowych i historii zatrudnienia.

kadry rekord.erp

Baza wszystkich informacji pracownika

W systemie można także gromadzić informacje dotyczące odbytych szkoleń, stosunku do służby wojskowej, odbytych badań lekarskich, pobranych świadczeń z funduszu socjalnego, przyznanych nagród itp. Oryginalne dokumenty stanowiące niezbędne uzupełnienie kartoteki można przechowywać w systemie w formie elektronicznej.

Program kadrowy współpracuje z Programem Płatnika wysyłając do niego dokumenty zgłoszeniowe i korygujące: ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA, ZCZA.

Podstawowa funkcjonalność:

 • automatyczne wyliczanie i ewidencja godzinowa wymiaru urlopu taryfowego, dodatkowego, na żądanie i opieki na dziecko z możliwością ewidencji okresów historycznych i wydruków w postaci kart absencji i czasu pracy za określony rok;
 • wydruk dokumentów kadrowych takich jak : umowa o pracę, świadectwo pracy, porozumienie zmieniające, angaż, wypowiedzenie, skierowanie na badania lekarskie, karta obiegowa, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, itp. z automatycznym wypełnianiem danych zarejestrowanych uprzednio w systemie;
 • automatyczne wyliczanie dat do stażu pracy, emerytury i jubileuszu na podstawie wprowadzonej historii zatrudnienia i aktualnego stosunku pracy z uwzględnieniem okresów wyłączonych i nakładających się;
 • Prognozowanie wynagrodzenia:
  • tworzenie planu przeszeregowania poprzez wyliczanie poszczególnych składników wynagrodzeń na podstawie łącznej kwoty podwyżki dla pracownika,
  • akceptacja planu - kopiowanie utworzonego planu do bieżącej kartoteki;
 • automatyczna sygnalizacja (bez konieczności wywoływania raportów) zdarzeń określonych przez użytkownika np.: z 1 miesięcznym wyprzedzeniem upływu ważności badań lekarskich pracowników oraz szkoleń BHP, itp., przy współpracy z systemem "Alert";
 • raportowanie ilości odbytych szkoleń, raportu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia pracownika (wg nazwiska, wg wydziału, ogółem, itp.);
 • prowadzenie archiwum dla pracowników zwolnionych i obecnie pracujących, które umożliwia szybkie przywracanie pracowników zwolnionych;
 • generowanie raportów na poziomie użytkownika i administratora z dowolnie wybranych elementów za różne okresy za pomocą generatorów raportów;
 • generowanie sprawozdań ZZ 01, ZZ 03, ZZ 06, ZZ 12.

Masz jakieś pytania? Nie wahaj sie ich zadać!