Planowanie Produkcji

Moduł Planowania Produkcji (harmonogram produkcji, symulacja) stanowi podstawowe narzędzie przygotowania planów produkcji.

Aplikacja używana jest jako narzędzie uzupełniające zarządzania produkcją dla firm pracujących w układzie produkcji na magazyn.

planowanie produkcji

Podstawowa funkcjonalność:

  • analiza możliwości realizacji zamówień;
  • budowanie planów strategicznych;
  • tworzenie planów produkcji w różnych przedziałach czasowych;
  • zgrubne bilansowanie zasobów pracy (stanowiska, materiały) do realizacji planów krótkoterminowych;
  • zgrubne bilansowanie potrzeb materiałowych w oparciu o MRP, linę zakupową;
  • porównanie przyjętych prognoz sprzedaży, planów krótkoterminowych, realizacji tych planów (wykonania zleceń) i bieżącej sprzedaży;
  • plan jako podstawe porównanie budżetu potrzeb materiałowych w różnych horyzontach czasowych;
  • możliwość tworzenia zamówień własnych w oparciu o plan;
  • porównanie realizacji planów miesięcznych i kwartalnych.

Masz jakieś pytania? Nie wahaj sie ich zadać!