Techniczne Przygotowanie Produkcji

Konstrukcyjno-technologiczne przygotowanie produkcji wyrobów

TPP gromadzi dane wsadowe dla systemu Rekord.ERP w zakresie odpowiadającym procesom wytwarzania, tworząc bazę Know-How przedsiębiorstwa w zakresie danych podstawowych o wyrobie, półprodukcie oraz surowcu, strukturach (kalkulacyjnych, konstrukcyjnych, wytwarzania) oraz operacjach technologicznych.

Jak działa system TPP?

Swoim działaniem moduł wspomaga w szczególności następujące obszary procesu przygotowania produkcji: ewidencjonowanie danych podstawowych o wyrobie i zasobach produkcyjnych, kalkulację planowanego kosztu wytworzenia, emisję dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej oraz zapewnienie poprawności i nadzoru przechowywanych informacji.

Dlaczego moduł TPP ?

Otwarta architektura umożliwia korzystanie z zewnętrznych systemów doradczych wspomagających budowanie norm oraz procesów wytwarzania. Dzięki zastosowaniu technologii XML możliwe jest tworzenie zmiennych struktur danych w odniesieniu do zabiegów opisujących proces wytwórczy.

Podstawowa funkcjonalność:

  • prowadzenie kartoteki indeksów materiałowych wraz z udostępnieniem klasyfikatora doradczego, wspomagającego ich generowanie;
  • gromadzenie informacji o wyrobach i półwyrobach takich jak: dane podstawowe, normy materiałowe, struktury wyrobów, marszruty technologiczne, zabiegi procesu wytwarzania;
  • przechowywanie danych związanych z częściami, surowcami, materiałami handlowymi, półproduktami pochodzącymi z kooperacji;
  • obsługa obiegu informacji związanych z kartotekami stanowisk pracy, maszyn, narzędzi oraz wszelkich innych zasobów przedsiębiorstwa; kalkulacja planowanego kosztu wytworzenia;
  • emisja dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej;
  • nadzór nad dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną (procedura ścieżek zatwierdzeń, autoryzacja dokumentów);
  • nadzór nad dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną (procedura ścieżek zatwierdzeń, autoryzacja dokumentów);
  • import danych z zewnętrznych systemów CAD.

Masz jakieś pytania? Nie wahaj sie ich zadać!