Sterowanie Produkcją

Serce przedsiębiorstwa

Sterowanie produkcją jest sercem sytemu zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym. O ile TPP jest bazą statyczną definiującą możliwości wytwórcze przedsiębiorstwa, o tyle Sterowanie produkcją pełni charakter dynamicznej bazy wiedzy obsługującej obszary zarządzania i sterowania procesem produkcyjnym.

Moduł Sterowania produkcją stanowi więc podstawowe i niezbędne narzędzie wspomagające efektywne zarządzanie produkcją realizowaną w układzie zleceniowym.

Podstawowa funkcjonalność:

  • zakładanie i pełna obsługa zleceń produkcyjnych;
  • emisja dokumentacji produkcyjnej;
  • planowanie realizacji zleceń oraz harmonogramowanie zadań w szczególności pozwalających na określenie prac poszczególnych stanowisk i pracowników produkcyjnych;
  • bilansowanie zasobów produkcji - MRP II;
  • monitorowanie realizacji zleceń w układzie kosztowym oraz czasowym;
  • bilansowanie potrzeb materiałowych - MRP I;
  • zlecenia produkcyjne mogą stanowic:
  • zamówienia obce od kontrahentów, dla modelu realizowanego w układzie produkcji jednostkowej i mało seryjnej;
  • plan produkcji, dla modelu realizowanego w układzie produkcji średnio seryjnej (np. na magazyn, dla anonimowego klienta);
  • bilansowanie zleceń oraz półwyrobów, dla modelu realizowanego w układzie produkcji wielostopniowej (np. produkcja wyrobu odbywa się w układzie jednostkowym, natomiast produkcja pewnych elementów w układzie seryjnym).

Masz jakieś pytania? Nie wahaj sie ich zadać!