SPK

System umożliwia powiadamianie mieszkańców o różnego rodzaju wydarzeniach (imprezy, utrudnienia) oraz sprawach dotyczących konkretnej osoby, w przypadku których informacje generowane są z systemów dziedzinowych (termin ważności zezwolenia, przeterminowana rata podatku, itp.). Powiadomienia mogą być realizowane na trzy sposoby: mailowo, poprzez sms oraz platformę ePUAP.
Wybrane funkcjonalności:
  • możliwość podziału wiadomości na kategori

  • historia wysyłek

  • rejestracja w systemie mieszkańców/klientów urzędu poprzez system eUrząd (bez konieczności logowania)

  • konfiguracja subskrypcji wiadomości (wybór kategorii wiadomości, które chce się otrzymywać) po zalogowaniu w systemie eUrząd